Пробив: връзка на мозъка с интернет в реално време

Brainternet се стреми да опрости разбирането на човека за неговия мозък и за мозъка на другите чрез мониторинг и интерактивност, споделя Адам Пантановиц от Университета Уитуотърсранд (снимка: University of the Witwatersrand)

Биомедици от Университета Уитуотърсранд в Йоханесбург обявиха, че първи в света са успели да свържат човешкия мозък с интернет в реално време!

Системата Brainternet „излъчва“ мозъчните вълни в интернет. По същество тя превръща човешкия мозък във възел на Интернет на нещата (IoT). Под IoT учените разбират свързване на всяко устройство с превключвател за включване и изключване към глобалната мрежа.

Brainternet е идея на Адам Пантановиц, преподавател в университета и ръководител на екип, който развива проекта в продължение на четири години. По неговите думи, Brainternet е новата граница в развитието на мозъчно-компютърните интерфейсни системи.

„Липсват лесно разбираеми данни за това как функционира човешкият мозък и как обработва информацията. Brainternet се стреми да опрости разбирането на човека за неговия мозък и за мозъка на другите чрез непрекъснат мониторинг на мозъчната активност, както и чрез осигуряване на възможност за интерактивност“, споделя Пантановиц, цитиран от университетския сайт.

Brainternet преобразува в реално време сигналите от електроенцефалограма (EEG) (мозъчни вълни) в мозъчен поток с отворен код. Човекът, участващ в експеримента, носи захранвано мобилно устройство Emotiv EEG с достъп до интернет, което предава в реално време EEG сигналите към приложния програмен интерфейс на миниатюрен компютър Raspberry Pi, който от своя страна показва данните на уебсайт – всъщност това е мозъчната активност на човека.

„В крайна сметка, ние се стремим да дадем възможност за интерактивност между потребителя и мозъка му, така че човекът да бъде стимулиран да види отговора“, пояснява Пантановиц.

Според него, Brainternet може да се подобри допълнително, за да класифицира записите чрез интелигентно приложение за смартфон, което ще осигури данни за алгоритмите за машинно обучение. В бъдеще информацията би могла да се  прехвърля в двете посоки – към и от мозъка, смята идеологът на Brainternet.

Коментар