25 администрации вече обменят данни електронно

До края на 2018 г. трябва да отпадне хартиеният обмен между администрациите

Близо 150 административни структури са заявили готовност да обменят документи изцяло по електронен път с други администрации, а 25 администрации вече са реално в системата, съобщиха от Държавна агенция „Електронно управление“.

Документи с други административни органи изцяло по електронен път могат да обменят Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, Държавната комисия по хазарта, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, Изпълнителната агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”, Националният статистически институт и Централният регистър на особените залози, както и три областни администрации – на Пловдив, Добрич и Велико Търново.

Към 9 октомври в тестова среда успешно е присъединена и Националната агенция за приходите. Реално включени към системата за електронен документооборот са 14 общини – Родопи, Руен, Челопеч, Димитровград, Стралджа, Антон, Мирково, Струмяни, Каолиново, Кричим, Брусарци, Чавдар, Крушари и Искър.

Със свое решение от 29 юни т.г. Министерският съвет задължи административните органи в срок до 1 септември 2017 г. да приведат системите си за електронен обмен на документи в съответствие с единен технически протокол, утвърден от председателя на Държавната агенция „Електронно управление“. Целта е административните органи да използват само системи за електронен документооборот, които изпълняват единен стандарт.

До края на 2018 г. хартиеният обмен между административните структури трябва да бъде преустановен и администрациите следва да обменят документи единствено по електронен път, уточниха от ДАЕУ.

Коментар