Ще отпаднат скоро редица хартиени удостоверения

Е-управлението напредва с отпадане на 12 хартиени удостоверения, които участват в няколкостотин административни услуги

Правителството утвърди днес план за намаляване на административната тежест чрез премахване на изискването за предоставяне на някои официални удостоверителни документи на хартиен носител. Решението дава насока за отпадане на нуждата от 12 хартиени удостоверения, които участват в няколкостотин административни услуги. За целта до 31 декември 2017 г. трябва да бъдат извършени промени на 49 закона и 70 подзаконови нормативни актове.

Осем от издаваните до момента на хартиен носител удостоверения могат да отпаднат веднага след като бъдат извършени нормативните промени, а за отпадането на други четири документа е необходимо първо процесите зад тях да бъдат дигитализирани. Това са удостоверенията за данни в регистър БУЛСТАТ, за граждански брак, за вписани обстоятелства, заличавания и отбелязвания в Имотния регистър по партида на физическо и, на четвърто място, на юридическо лице.

По отношение на удостоверенията за граждански брак, в регистрите в дигитален вид съществуват актовете, издадени след 2000 г. или за лицата, родени след 1984 г. Данните за лицата, родени преди това, трябва да бъдат дигитализирани по общини, поясни Росен Желязков, председател на Държавната агенция „Електронно управление” (ДАЕУ).

Предстои и процес на дигитализация на базите данни отпреди 2000 г. за сделки, нотариални актове и други нотариални документи, налични единствено на хартиен носител в 113-те структури на Агенцията по вписванията в страната. Министърът на правосъдието следва да извърши точен анализ и разчети във връзка с дигитализацията на тези масиви.

12-те хартиени удостоверителни режими на хартиен носител, посочени в решението, имат въздействие върху над 1 милион предоставяни услуги годишно и са свързани с множество други административни услуги. „Това е само началото и предстои следващ етап с нови нормативни изменения”, посочи още Желязков.

По думите му, дотогава дигиталните и хартиените процеси в администрацията ще съществуват паралелно. „В процеса на отпадане на хартиените удостоверения и на промяната на аналоговото, „хартиено” мислене обаче трябва да бъдат ангажирани и служителите”, подчерта председателят на ДАЕУ.

„Ако технологии могат да бъдат внесени или взети назаем като добри практики, то ние не можем да променим самите процеси без да положим национално усилие. Трябва да променим законите си, подзаконовата нормативна рамка и самите процеси в администрациите, свързани с административното обслужване”, посочи Желязков.

Вицепремиерът Томислав Дончев апелира да се говори повече за „хуманизация” на административното обслужване, през погледа на гражданите, отколкото за „административна реформа”.

На инспекторатите на всички министерства и ведомства ще бъде възложено да проверят предоставяните от съответната администрация услуги и дали те отговарят на базисните критерии, каквито са обслужване на едно гише, непрекъсваемост на процеса по предоставяне на услугата, подходяща среда за гражданите в институциите, наличие на указателни табели и други, обяви вицепремиерът.

Коментари по темата: „Ще отпаднат скоро редица хартиени удостоверения”

добавете коментар...

  1. ха

    Като знам колко е надежден съвременният масов софтуер – след едно вирусче и хоп, пак ще трябва да дигитализират хартиите…

Коментар