Облакът на е-управлението е отворен за всички общини

Зам.-министър Валери Борисов (в средата) призова общините да се интегрират към облачната инфраструктура на е-управлението

Зам.-министър Валери Борисов (в средата) призова общините да се интегрират към облачната инфраструктура на е-управлението (снимка: МТИТС)

Всички общински администрации имат възможност да се включат към облака на електронното управление и да използват 50-те електронни административни услуги, които пилотно бяха разработени за Столична община, съобщи заместник-министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Валери Борисов по време на кръгла маса по темата.

Проектът „Развитие на административното обслужване по електронен път” на обща стойност около 18 млн. лв. е финансиран със средства от Оперативна програма „Административен капацитет” и включва 5 основни дейности към момента на неговото стартиране:

  • Анализ, идентифициране и вписване на първичните администратори на данни и техните услуги в регистрите на ЕП;
  • Анализ и избор на конкретни услуги за реализация по електронен път;
  • Реализиране на приоритетни административни услуги;
  • Разработване на референтен модел на архитектура за централните администрации и общинските администрации;
  • Усъвършенстване на портала и доизграждане на системата на електронното правителство във връзка с административно обслужване;

„Като резултат от конкуренцията по време на провеждане на тръжните процедури по проекта реализирахме икономии. Това ни позволи да изпълним допълнителна дейност, за развитие на платформата за електронни административни услуги за работа в облака на местната администрация”, обобщи заместник-министърът.

Именно тази дейност дава възможност на общините да се включат в облака и да предоставят тези услуги.  „В момента правим пилотна интеграция на 50-те услуги в 3 общини – Радомир, Габрово и Бургас. Избирайки тях, внедряваме системата в различни по големина общински администрации, работещи с различни деловодни системи”, уточни Валери Борисов.

По неговите думи, в ОП „Добро управление” има заложени средства за финансиране на интеграцията на общините към облачната инфраструктура. Зам.-министърът призова общините да работят активно в тази посока, за да оптимизират процесите и да улеснят както гражданите и бизнеса, така и служителите в общинските администрации.

Фирмата-изпълнител „Сирма Солюшънс” АД демонстрира работата на платформата, както и всички допълнителни функционалности, които има тя. Според представители на компанията, смисълът на платформата е да обединява на едно място цялата налична информация, която се събира и съхранява при изпълнение на работните процеси в общините, и да я предоставя й в удобен вид.

Коментар