Излезе първа по рода си книга за е-управлението

Авторите на книгата „Е-управление в България" Любомир Благоев и Камен Спасов са реализирали амбициозна цел

Авторите на книгата „Е-управление в България” Любомир Благоев и Камен Спасов са реализирали амбициозна цел

Участниците в проекта за е-управление, които имат нужда от по-задълбочено разбиране на проблемите в тази област, вече имат на разположение ценно помагало – първата по рода си у нас книга, която разглежда всеобхватно темата за електронното управление.

Авторите на „Е-управление в България” – Любомир Благоев и Камен Спасов – са реализирали амбициозна цел: да представят симбиозата между законов регламент на административната дейност, наложили се в практиката административно-управленски технологии и ИКТ средства за тяхната поддръжка с обработка на информацията изцяло в електронна форма.

В отделните глави на книгата са представени подробно архитектурата на е-управлението и на административната информационна система, единната среда за обмен на електронни документи, етапите на изграждане на е-управление, оперативната съвместимост и трансграничната интеграция на системите в рамките на ЕС.

В книгата непрекъснато се посочва ролята на семантичната оперативна съвместимост. Пълното представяне на тази интересна и доста специфична тема авторите оставят за бъдещата си работа по нова книга.

„Е-управление в България” е книга на издателството на БАН, в частност на Лабораторията за електронно управление към Академията. За първи път се разглежда толкова подробно обширен интердисциплинарен проект като е-управлението.

Коментари по темата: „Излезе първа по рода си книга за е-управлението”

добавете коментар...

  1. w

    Предполагам авторите са свързани с “Давид Холдинг”, тъйкато цялото е-управление в БГ е правен от този холдинг 😉

Коментар