Logitech продължава да расте уверено

Logitech отече поредно силно тримесечие с увеличени приходи и печалба

Ръст на приходите и печалбата обяви производителят на компютърна периферия Logitech за второто тримесечие на финансовата 2018 г., което за компанията приключи на 30 септември.

Приходите на Logitech за отчетния период възлизат на 634 млн. долара – резултат, който е с 12% по-висок на годишна база и превишава прогнозите на анализаторите за приходи в размер на 620 млн. долара.

Оперативната печалба на Logitech също се е увеличила с 12% спрямо второто тримесечие на миналата година и възлиза на 60 млн. долара, а чистата печалба е 57,35 млн. долара, в сравнение с 47,04 млн. долара година по-рано.

За поредно тримесечие Logitech демонстрира уверен ръст, който е най-силно изразен в категорията на геймърските устройства и оборудоването за видеоконференции, подчертава шефът на компанията Бракън Даръл.

Logitech запазва своята годишна прогноза за текущата финансова година, като очаква ръст на приходите от 10-12% и оперативна печалба 260-270 млн. долара.

Коментар