Google и Cisco разработват хибридно облачно решение

Универсално хибридно решение ще даде на клиентите възможност за преход към облачни технологии без обвързаност към определен доставчик

Мрежовата компания Cisco обяви партньорство с Google Cloud за съвместна разработка на хибридно клауд решение, от което се очаква да повиши ефективността на инвестициите на клиентите в облачни и локални инфраструктури, стана ясно през седмицата.

Целта на съвместния проект е създаване на „уникално облачно решение, което позволява внедряване на приложения и услуги, тяхното управление и обезпечаване на сигурността им в локални среди и Google Cloud Platform”. Решението ще предложи също защита на информацията от корпоративен клас.

Твърди се, че универсалността на решението ще даде на клиентите възможност за преход към облачни технологии без обвързаност към определен доставчик. По същество, разработчиците ще могат да създават приложения за локално или облачно изпълнение (в Google Cloud Platform), като използват едни и същи инструменти и среди.

В частност, съвместното хибридно решение на Cisco и Google Cloud ще осигури достъп до средствата за управление Kubernetes, каталога от услуги GCP, средствата за мрежово взаимодействие и обезпечаване на сигурността на Cisco, както и до ресурсите за автентикация и мониторинг на мрежата Istio.

Разработчиците на корпоративни приложения ще получат сигурен достъп до облачните API-та, а разработчиците на облачни приложения – до корпоративните API-та и локалните ресурси. Решението ще стане достъпно за ограничен кръг разработчици през първата половина на 2018 г., а по-късно и за всички останали.

Коментар