Български компании се обединяват в ГИС алианс

Компаниите от ГИС Алианс ще работят за подпомагане на българската администрация за въвеждане на директивата Inspire

Български технологични компании се обединяват в първата ГИС асоциация у нас, в навечерието на Световния ГИС Ден 2017 на 15 ноември. Зад инициативата стоят Давид Холдинг, Датекс, Каниско, Колма, Мапекс и ТехноЛогика.

Български ГИС Алианс е неправителствена организация, която ще работи за развитието и приложението на географските информационни технологии в страната. За председател на управителния съвет е избран Александър Лазаров, изпълнителен директор на Мапекс.

„Технологиите, които до скоро бяха домейн на професионалистите, се превръщат във важен фактор във всички сфери на обществения живот – хората ги използват чрез своите мобилни приложения и GPS, те са неразривна част от технологичните платформи на бизнес организациите, а обществените служби и администрацията не биха могли да функционират без ГИС системи, особено в области като сигурност, земеделие и кадастър”, заяви Лазаров.

По неговите думи, в България оперират както най-утвърдените международни компании, така и множество иновативни български компании и всички те имат ресурс от познания и способности, от които може да се възползва страната ни.

Една от първите и най-належащи задачи на членовете на ГИС Алианс е ускореното въвеждане на директива Inspire (директива 2007/2/EО на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2007 г. за създаване на инфраструктура за пространствена информация в Европейската общност) в България – ключова част от електронното правителство на страната.

Компаниите от ГИС Алианс ще работят за подпомагане на българската администрация за въвеждане на директивата, която изисква интегриране на геопространствените данни от всички европейски държави в една единна дигитална система за обмен на информация. Целият процес трябва да е завършил до 2021 г.

До края на текущата година ГИС Алианс ще създаде и представи препоръки за улесняване на процеса по дигитализация и обмен на българските кадастрални и геопространствени данни с членовете на ЕС и с тази цел на 15-и ноември, като част от отбелязването на Световен ГИС Ден в България, асоциацията организира международна конференция по темата.

Коментар