ГИС алианс: Превъзмогваме конкуренцията

В един зрял пазар не трябва да има противопоставяне на база продукти, заявиха от ГИС алианс България

В един зрял пазар не трябва да има противопоставяне на база продукти, заявиха от ГИС алианс България

Членовете на ГИС Алианс България са превъзмогнали конкуренцията помежду си и вярват, че в един зрял пазар не трябва да има противопоставяне на база продукти, а допълване по отношение на компетенции и услуги.

В алианса участват компаниите ТехноЛогика, Мапекс, Датекс, ГАП консулт, Дейтамап и Битмап. Те искат да предоставят възможност на клиентите да сравняват, обменят опит и добри практики, за да изберат най-подходящото решение за техните нужди, стана ясно на чествания тази седмица и у нас „Световен ден на ГИС” (Географски информационни системи).

„Ние искаме да развиваме пазара, да инвестираме в популяризиране на ГИС технологията, повишаване интереса на младите хора към нея, както и да докажем, че в България могат да се реализират успешни, работещи проекти в различни сфери и с различни платформи”, каза Огнян Траянов, изпълнителен директор на ТехноЛогика.

Алиансът е реализирал множество ГИС проекти у нас, вкл. в Агенцията по геодезия, картография и кадастър и Военно-географската служба на Министерство на отбраната. Изградени са също така национална информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергията от възобновяеми източници (АУЕР), както и ГИС система за зелените площи на Хасково.

Примери за успешни ГИС решения са България-Инфо и популярната платформа BGmaps. Най-големият ГИС проект в България за последните 3 години е този за управление на пристанищната инфраструктура.

ГИС технологията не е само за затворен кръг потребители, а един от начините да се предостави информация за един обект, който допълва информационните системи в много области – централно и регионално административно управление, гарантиране на сигурността на гражданите, охраната на обществения ред и управление на извънредни ситуации, управление на инженерна и транспортна инфраструктура и активи, посочиха от алианса.

Коментар