„Еразъм+“ подкрепя 3,7% от младите хора в ЕС

До 2025 г. броят на младите хора в ЕС, които участват в програмата „Еразъм+“, ще се удвои

Програма „Еразъм+“ отбеляза още една рекордна година, сочи доклад на Европейската комисия за 2016 г. Бюджетът на програмата е увеличен със 7,5% в сравнение с предходната година, което е позволило на ЕС да инвестира рекордните 2,27 милиарда евро в подкрепа на 725 000 европейци, предоставяйки им безвъзмездни средства за мобилност с цел образование, обучение, преподаване, работа или доброволческа дейност в чужбина.

Участниците в текущата програма, започнала през 2014 г., надхвърлят 2 милиона души. През 2016 г. по линия на програмата са направени инвестиции в 21 000 проекта с участието на 79 000 организации, работещи в областта на образованието, обучението или младежта, което представлява увеличение от 15% в сравнение с 2015 г.

Резултатите сочат, че програмата „Еразъм+“ е на път да постигне целта си да подкрепи 3,7% от младите хора в ЕС между 2014 г. и 2020 г. Те също така показват, че програмата е в състояние да допринесе за откритостта на Европа, в която мобилността с учебна цел е норма.

През академичната 2015/2016 година програмата „Еразъм+“ даде възможност на висшите учебни заведения да изпратят и приемат 330 000 студенти и служители, вкл. 26 000 участници от и към страни партньори. Франция, Германия и Испания са основните три изпращащи държави, а Испания, Германия и Обединеното кралство са трите най-популярни приемащи държави.

„Еразъм+“ е допринесла и за решаване на по-големи социални предизвикателства през 2016 г. Това включва действия, целящи да се насърчи социалното приобщаване и да се гарантира, че младите хора придобиват социални, граждански и междукултурни компетентности и се научават да мислят критично.

През 2016 г. по линия на програма „Еразъм+“ беше оказана подкрепа в размер на 200 милиона евро за 1200 проекта за сътрудничество с акцент върху насърчаването на толерантността, недискриминацията и социалното приобщаване.

Предвижда се до 2025 г. броят на младите хора в ЕС, които участват в програмата „Еразъм+“, да се удвои (от 3,7% на 7,5%). За тази цел ще е необходим бюджет от 29,4 милиарда евро за периода 2021-2027 г., стана ясно на срещата на лидерите на ЕС в Гьотеборг.

Коментар