Овергаз пести с мобилно приложение

Мобилно приложение опростява процеса на отчитане на потреблението на синьо гориво и пести хартия

Служителите на „Овергаз” са спестили 28 337 страници хартия през миналата година, ползвайки мобилната система „АММ Mobile”, съобщиха от компанията.

Само за месец декември броят неразпечатани страници е достигнал 2 430. От началото на проекта мобилната система е спестила 46 582 страници. Благодарение на „AMM Mobile”, служителите на „Овергаз” не само пестят значително количество хартия, но намаляват и грешките при отчитане на клиентите.

Приложението улеснява процеса на отчитане на потреблението на природен газ, тъй като служителите не трябва да въвеждат показателите ръчно и по няколко пъти на хартия, а само да сканират разходомера и да нанесат данните на клиентите директно в системата чрез таблетите си.

„Овергаз” внедрява мобилната система през май 2016 година. Приложението „AMM Mobile” е продукт изцяло на екипа на компанията – от идеята до реализацията на приложение, което да улесни поддръжката на газоразпределителната мрежа, уточниха от Овергаз.

Коментар