Пускат онлайн платформата WiFi4EU през март

Инициативата WiFi4EU дава шанс на българските общини за финансиране на проекти за безплатен безжичен интернет

Онлайн порталът за кандидатстване на български общини в инициативата за безплатен безжичен интернет WiFi4EU ще бъде достъпен в средата на март, стана ясно на уебинар с експерти от Европейската комисия, с участието на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС).

Всички общини, които желаят да получат финансиране от инициативата, ще имат възможност да се регистрират и да създадат свой профил. Първият конкурс ще бъде обявен 6-8 седмици след пускане на платформата.

На първия етап не се изисква общините да имат подготвено проектно предложение за изграждане на бъдещите безжични мрежи. Във формуляра за кандидатстване ще се попълва само обща информация за общината – като наименование, адрес, лице за контакт, брой жители и т.н.

В тази връзка, МТИТС информира заинтересованите общини, че най-важен фактор остава времето на подаване на формуляра. В часа на отваряне на конкурса, най-малко 15 общини, натиснали бутона „Подай”, ще получат финансиране.

В първия конкурс могат да участват общини, които желаят да осигурят на своите граждани и гости достъп до безплатен безжичен интернет с висока скорост на публични места като гари, болници, библиотеки и др. Разходите за оборудване и инсталиране се поемат от ЕК след одобрение на съответното населено място.

В рамките на онлайн дискусията (МТИТС) постави 25 въпроса за участието на български общини в инициативата за безплатен безжичен интернет WiFi4EU. Експертите от Комисията ще обобщят темите и ще публикуват отговорите на страница „Често задавани въпроси”.

Коментар