КЗЛД разяснява практическото прилагане на GDPR

Новият европейски регламент за защита на личните данни влиза в сила на 25 май 2018 г.

Комисията за защита на личните данни публикува на сайта си две информационни брошури с разяснения по практическото прилагане на Общия регламент за защита на данните, станал по-известен като GDPR.

Като единствен надзорен орган по защитата на личните данни, комисията има ангажимент да проведе широка разяснителна кампания и на достъпен език да популяризира основните положения на реформата в ЕС в областта на личните данни и новата правна рамка, която създава GDPR.

Информационната кампания на Комисията им за цел посланията да достигнат до максимално широк кръг заинтересовани лица – граждани и администратори на лични данни. В тази връзка КЗЛД е изготвила две информационни брошури за разясняване на най-съществените въпроси по прилагането на общоевропейския регламент.

Брошурите са „Практически въпроси на защитата на личните данни след 25 май 2018 г.“ и „10 практически стъпки за прилагане на Общия регламент относно защитата на личните данни“. Засегнати в тях са въпроси като какво е правото да бъдеш забравен, какви са отговорностите на Отговорника по защитата на личните данни, каква отговорност носят организациите за опазването на личните данни, с които боравят.

Сборникът с 10 практически стъпки дава насоки какви са най-важните етапи от въвеждането на регламента в действие, които организациите трябва да извървят, независимо дали ще имат назначен Отговорник (DPO) или не.

Коментар