Lenovo подсили най-мощния суперкомпютър на Канада

Суперкомпютърът Niagara ще разполага с повече от три петафлопа процесорна мощ

Lenovo добавя 1500 компютърни възела ThinkSystem SD530 към Niagara – най-мощния изследователски суперкомпютър на Канада. Проектът е реализиран в сътрудничество със SciNet, Университета на Торонто и центровете Compute Ontario и Compute Canada.  

С увеличените изчислителни възможности учените разчитат да постигнат значими резултати в сферата на изкуствения интелект, астрофизиката, климатичните промени, океанографските проучвания и други дисциплини, използващи големи обеми от данни.

Niagara е най-бързият единичен клъстер на Канада, а всеки компютърен възел Lenovo ThinkSystem SD530 е оборудван с два процесора Intel Scalable Systems с 20 ядра на процесор. Това прави общо 60 000 ядра.

С добавянето на изчислителните възли Lenovo ThinkSystem SD530, Niagara ще разполага с повече от три петафлопа процесорна мощ, за да извършва едновременно обработка на големи обеми от информация, симулации и моделиране. Новата система се поддържа от повече от 12 петабайта сториджи Lenovo DSS-G и е базирана на файловата организация IBM SpectrumScale.

Суперкомпютърът предоставя готова за екстремно натоварване инфраструктура с практически неограничени мащаби. Системата е разработена като крайно решение и конструирана така, че да се постигне висока енергийна ефективност при ниски експлоатационни разходи.

“Ние подкрепяме научните изследвания в широк спектър от области – от климатологията до хуманитарните науки, от астрофизиката до науките за живота, социалните науки, инженерството, физиката и химия”, казва д-р Даниел Грюнер, главен технологичен директор в SciNet, в Университета на Торонто.

Суперкомпютърът се използва за традиционна обработка на данни, симулации, анализи, а все по-често и за машинно самобучение. “Размерът на новата система, съчетан с възможността за лесно разгръщане до пълните мащаби на клъстера, е от съществено значение за нашата широка изследователска общност”, допълва Грюнер.

Коментар