Прогноза: $8 трлн. щети от компрометиране на данните

Катализатори на харчовете за ИТ сигурност са цифровата трансформация на бизнеса и интернет на нещата (IoT)

Експерти от изследователската компания Juniper Research прогнозираха загубите на бизнеса от компрометиране на данни и разходите за компютърна сигурност за периода от 2017 до 2022 г. Някои цифри в анализа са доста любопитни…

Очакваните щети, които ще претърпи бизнесът от компрометиране на данни, възлизат на 8 трилиона дола за петгодишния период. Размерът на загубите за всеки конкретен случай зависи от мащаба на кибератаките и характера на похитените данни.

Juniper Research посочва като пример киберинцидента с компанията Maersk, която само през 2017 година претърпя загуби в размер на 200-300 милиона долара, в резултат на поразяване на нейната мрежа с вируса NotPetya.

В близките четири години разходите на бизнеса за обезпечаване на компютърна сигурност ще нараснат с 33% в световен мащаб, прогнозира анализаторската компания. Това означава, че към 2022 година глобалният пазар на киберсигурност ще достигне 134 млрд. долара.

Според анализаторите, около 70% от общите разходи за компютърна сигурност ще се паднат на компаниите от среден размер. Като катализатори на харчовете за ИТ сигурност се очертават цифровата трансформация на бизнеса и интернет на нещата (IoT).

Коментари по темата: „Прогноза: $8 трлн. щети от компрометиране на данните”

добавете коментар...

  1. Аман

    за некого са щети, за некого – приходи. случайна компроментация нема.

Коментар