Мощна коалиция ще снижава кибер рисковете

Microsoft, Cisco и други компании обединиха усилия за снижаване на кибер рисковете

Шест водещи световни компании се обединиха в съюз, наречен Коалиция за снижаване на кибер риска (Coalition to Reduce Cyber Risk, CR²) – това са AT&T, Cisco, HSBC, JPMorgan Chase, Mastercard и Microsoft.

Партньорите в инициативата CR² възнамеряват да си сътрудничат както помежду си, така и с правителствени органи, за да направят по-устойчиви икономиката и инфраструктурата по целия свят.

По същество, членовете на коалицията разчитат да засилят икономическия и социалния ефект на цифровата трансформация чрез повишаване на компютърната сигурност. Коалицията ще преследва целите си, разчитайки на колективния опит на участниците, работещи в различни сектори на икономиката.

Практически резултат от сътрудничеството на компаниите се очаква да бъде изготвянето на унифициран, всеобщ подход към обезпечаване на компютърната сигурност. Засега не са обявени конкретни срокове за изпълнение на инициативите на коалицията.

Коментар