Дигитализацията ще е приоритет за образованието

Голямото предизвикателство пред образованието в следващите години е дигиталната трансформация, заяви министър Красимир Вълчев

Силно професионално направление и инвестиции в дигитализация, вкл. електронно обучение на студентите и включване в мрежа с други европейски висши училища, препоръча министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на преподавателите в Тракийския университет в Стара Загора, за да гарантират бъдещето на висшето училище.

По думите му, трябва да се наблегне на това, в което е силен университетът, на добрата база и марката. Другото важно условие е инвестицията в млади преподаватели. Той коментира, че е необходима промяна на крайния модел на академично самоуправление, който е довел до репутационен проблем.

МОН си партнира със Съвета на ректорите, за да спре екстензивното разрастване на висшите училища, както и да се преструктурират профилите – всеки университет да започне да обучава в направления, в които е силен.

„Важно е да се подготвят такива специалисти, които са търсени от бизнеса в региона и ще се реализират на пазара на труда“, посочи министърът. Според него, трябва да продължи намаляването на приема в направления, които са търсени само заради едната диплома.

Голямото предизвикателство през следващите години е дигиталната трансформация, заяви министър Вълче. Той посочи, че предстои промяна в наредбата за безплатните учебници, за да се даде възможност на издателствата да подготвят електронни учебници с идентично съдържание на хартиените.

Работодателите са основен партньор на МОН в усилията за разширяване на професионалното образование в контекста на бъдещите изисквания на пазара на труда, подчерта министърът.

Коментар