Първо обучение у нас за работа с хромбуци

Хромбук компютрите навлизат бързо в сферата на образованието

Първото в България обучение за работа с хромбук (chromebook) устройства за образователни цели ще се проведе в Пловдив на 3 и 4 април, в Дома на Културата, съобщиха организаторите от „Център за творческо обучение“.

Хромбук компютрите са предназначени специално за образователни институции, внедрили облачна платформа Google G Suite, и използват създадената от Google операционна система Chrome OS.

Обучението ще наблегне на хромбука като устройство за учене, част от облачната платформа „G Suite for Education“. Участниците ще научат как да управляват устройствата и ще могат да работят с учители и директори от училища във Варна, Гоце Делчев, Пловдив, Карнобат и други градове, които вече имат опит с внедряването на облачната платформа.

Сред акцентите на обучението ще бъдат също преподаването на урок чрез хромбук и приложение Google Classroom (Класна стая), използване на игри с образователна цел, както и изпълнение на практическа задача за създаване на съдържание чрез приложение Classroom и платформа G Suite.

„Център за творческо обучение“ ще представи и модел на работа с устройствата за подпомагане на учебните и административните процеси. Васил Василев, мениджър продажби в Acer България и един от българските специалисти, които познават най-добре хромбук устройствата, ще отговаря на въпроси на участниците в обучението.

Обучението е насочено към представители на училищното ръководство, учители и специалисти, които участват във внедряването на ИКТ и търсят подобрен образователен процес с помощта на технологиите.

Коментари по темата: „Първо обучение у нас за работа с хромбуци”

добавете коментар...

  1. Yo

    Хромбуци!! 😀

Коментар