Нахлуването на ИКТ налага учене през целия живот

„Каквото е образованието днес, такава ще е икономиката утре!“. С тази максима директорът на Националния център за оценка на компетенциите при БСК Томчо Томов описа накратко необходимостта от поставяне на образованието като приоритет №1 в национален и европейски план. Това стана по време на срещата на генералните директори за професионално образование и обучение (ПОО) на страните от ЕС, която се провежда в Резиденция „Бояна“, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Според Томов, налице е промяна в нагласите и моделите на управление на хора, при което критично значение придобиват политиките по развитие на човешкия потенциал, трансфера на знание в организацията, намирането, развитието и задържането на таланти.

„Масираното нахлуване на ИКТ, превръщането на данните в „суровина“ на информационната епоха създава нарастваща „просветна“ конкуренция, която се основава на знанието и идеите. Инвестициите вече се насочват към нови концепции, иновации и проекти, за сметка на разширяването на производствени мощности и съоръжения. Променя се начинът на мислене, а в бързо променящата се бизнес среда вече е валидна максимата, че не големият поглъща по-малкия, а бързият поглъща по-бавния“, каза Томчо Томов.

Ето защо, според представителя на БСК, от ключово значение е гъвкавият отговор на ПОО към динамиката в потребностите на пазара на труда. „ПОО трябва да се превърне в привлекателен и мотивиран избор в управлението на кариерата. Необходимо е, също така, създаването на съвременна система за прогнозиране на потребностите от квалификации, гъвкаво и бързо реагиране на потребностите на пазара на труда от нови и осъвременени квалификации“, заяви Томчо Томов.

Според него, необходимо е още създаването на работещ механизъм за проследяване реализацията на завършилите и предоставяне на обратна връзка за качеството на образованието. „ПОО трябва да се отвори към ученето през целия живот, към неформалното обучение, към възможностите за придобиване и валидиране на елементи от отделни квалификации, осигуряване на „хоризонтална“ и „вертикална“ проходимост между различните професии и квалификационни степени, пренос на кредити към висшето образование“, каза още Томов.

Необходима е промяна в парадигмата на ПОО, вкл.:

 • конструктивистко учене – не просто даване на знания, а учениците сами да конструират познанието и разбирането в собственото си съзнание, да постигат разбиране, прерастващо в умения, да постигат решения на познавателни задачи и ситуации, максимално близки до реалния живот, използвайки разнообразни начини на работа;
 • по-широко прилагане на метода STEM (science, technology, engineering, mathematics – наука, технологии, инженерство, математика), който насърчава интердисциплинарните и кросфункционални знания, и помага на учащите да развиват своя начин на мислене;
 • развитие на предприемаческите и на меките умения у младите хора.

Не на последно място, Томчо Томов обърна внимание върху потребността от работещи модели на взаимодействие между бизнеса и ПОО, вкл. практическо обучение в реална среда (учене чрез правене и преживяване), изграждане на онлайн платформи за трансфер на знание относно процеси и технологии, платформи за създаване на е-уроци, електронни симулационни бизнес модели, онлайн инструменти за оценка, секторни квалификационни фондове, центрове за обучение и оценка, и др.

В заключение, Томов цитира Алберт Айнщайн, според когото „Не можем да решим проблемите, като използваме същия начин на мислене, който сме използвали, когато сме ги създавали“.

Коментари по темата: „Нахлуването на ИКТ налага учене през целия живот”

добавете коментар...

 1. фофуфен

  Иване, приятелю, човек използва колата според възможностите и интереса си. Някои слагат лопатата и мотиката в багажника на москвича и отиваха да копат по вилите. Други зарибяват амбициозни моми с по – атрактивни возила и ги возят до близките гористи райони за по – есктравагантни развлечения от копането. ИТ технологиите, както и всички други, се използват за да служат за целите и интересите на хората, а не да ги затрудняват. А ИТ супорта е напрактика съвремнните сервитьорки и камериерки, а програмистите – готвачите на съвремието. Или автомонтьори и автоинженери. Разбирай го както желаеш. Поставяйки обслужващия над обслужвания(ИТ над клиент, сервитьор над лкиент и т.н.) можеш спокойно да убиеш ИТ сектора. Никой не обича да му се казва какъв ноб е. А и всеки е ноб в области, извън интересите му.

 2. Фофу

  Много филми гледаш Иване и много се вживяваш. Което е частично потвърждение на някогашните мрачни прогнози когато е навлизала телевизията.

 3. Иван

  ДА, бе да толкова са напреднали технологиите, че хората благодарение на новите технологии прогресивно затъпяват и морално деградират. Броят на хората, които НЕ ползват и НЕ им трябнат компютри постоянно расте. Учудващо и парадоксално, но това са фактите голяма маса хора ползват само лъскави смартфони за фото снимки, примитивен чат с поняколко неграмотно написани думи с емотикони и картинки като пещерните хора. Основното занимание фейсбук, снимки, клипове, интимни безразбони запознанства и с това се изчерпва приложението на информационни технологии на масовия опростял човек ползващ високи ИКТ технологии.

  За работата да не говорим колко ниска квалификация голямо търсене на съпортаджии, секретарки, телефонисти, дизайнери, маркетинг спецове и разни платени тролове за соц. мрежите. Нищо високо технологично няма в този пазар на труда – изкривяват се нещата, че уж всеки, които ползва компютър бил ИТ / ИКТ спец. Да това ще става все по-голяма рядкост хора да ползват истински компютри дори за обикновена работа като имейли и интернет – всички, целия добитък е отишло по смартфоните и фейсбука.

  Няма вече място и бъдеще за наука и технологии ние, целият Свят твърдо и сигурно вървим към Идиокрация – както един много добър и актуален филм комедия Идиокрация.

 4. Kotlin

  “меките умения”? soft skills?

Коментар