Идват нови правила за аудио-визуалните медийни услуги

Пробив в европейските преговори за модерни и по-справедливи правила за аудио-визуалните медийни услуги бе постигнат през седмицата. Европейският парламент, Съветът и Комисията предприеха важни стъпки за постигане на политическо споразумение по новата директива.

Медийната среда се промени драматично за по-малко от десетилетие. Вместо да седят пред семейните телевизори, милиони европейски граждани и особено младите хора гледат съдържание онлайн, по заявка и на различни мобилни устройства. Очаква се делът от потребителския трафик, посветен на споделянето на видео материали в интернет, да се повиши от 64% през 2014 г. до 80% през 2019 г.

Като част от стратегията си за цифров единен пазар още през май 2016 г. Комисията предложи преразгледана директива за аудио-визуалните медийни услуги, която включва нов подход към онлайн платформите за разпространение на аудио-визуално съдържание. Тази седмица бе постигнато ключово споразумение, преговорите по което ще завършат официално през юни, когато институциите ще обсъдят и финализират последните недоизяснени технически детайли. След като бъдат официално потвърдени от Съвета и гласувани на пленарно заседание на Европейския парламент, новите правила ще трябва да бъдат транспонирани в националното законодателство.

Споразумението открива пътя към по-справедлива регулаторна среда за целия аудио-визуален сектор, вкл. услугите по заявка и платформите за споделяне на видеоклипове. Новите правила укрепват защитата на непълнолетните лица и засилват борбата срещу езика на омраза в аудиовизуалното съдържание. Те насърчават европейските аудио-визуални продукции и гарантират независимостта на аудио-визуалните регулаторни органи.

Какво е новото в преразгледаната директива за аудио-визуалните медийни услуги (ДАВМУ)?

• Засилване на принципа за страната на произход с въвеждане на повече яснота кога се прилагат правилата на дадена държава членка, с еднаквите процедури за телевизионните оператори и доставчиците на услуги по заявка, както и с възможностите за дерогации в случай на опасения за обществената сигурност и сериозни рискове за общественото здраве.

• По-добро предпазване на непълнолетните лица от вредно съдържание, разпространявано по телевизията или чрез услугите за видео по заявка. Новите правила предвиждат платформите за споделяне на видеоклипове да предприемат подходящи мерки за защита на непълнолетните.

• Европейските аудио-визуални правила ще се прилагат и към платформите за споделяне на видеоклипове. Преразгледаната директива ще се прилага и за създадените от потребители видеоклипове, споделени на платформи като например Facebook, когато предоставянето на аудио-визуално съдържание е основна функция на услугата.

• Укрепване на правилата срещу езика на омразата и публичното подстрекаване към извършване на терористични актове, които забраняват подбуждането на насилие или омраза и подстрекаването към извършване на терористични действия в аудио-визуалните медийни услуги. Правилата ще се прилагат също така и за платформите за споделяне на видеоклипове, за да се защитят гражданите от подбуждане към насилие или омраза, и от съдържание с престъпен характер.

• Насърчаване на европейските творби в каталозите по заявка с поне 30% дял на европейско съдържание.

• Повече гъвкавост при телевизионните реклами. Преразгледаните правила предоставят на операторите повече гъвкавост по отношение на това кога да излъчват реклами, като обаче се запазва общата граница от 20% от програмното време между 6:00 ч. и 18:00 ч. Сегашното ограничение от 12 минути на час отпада и операторите ще могат по-свободно да избират кога да показват реклами през деня.

• Независимостта на аудио-визуалните регулаторни органи ще бъде укрепена в правото на ЕС, като се гарантира, че те са юридически самостоятелни и функционално независими от правителствата и от всеки друг публичен или частен орган.

Коментар