Одобриха списък на иновативните училища

В стотици български училища ще бъдат реализирани иновативни проекти с продължителност до 4 години

Правителството одобри тази седмица Списък на иновативните училища за учебната 2018/2019 година. В него са вписани 290 учебни заведения от 103 населени места, 90 общини и 28 области, съобщиха от Министерство на образованието и науката.

До края на януари т.г. българските училища можеха да представят в МОН своите проекти за иновации. На тяхна база е изготвен списъкът с иновативни училища, уточниха от образователното министерство.

Проектите са насочени към разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране по нов или усъвършенстван начин на управлението, обучението и образователната среда, използване на нови методи на преподаване, както и разработване по нов начин на учебно съдържание, учебни програми и учебни планове.

Иновативните процеси, описани в проектите, ще бъдат с продължителност до 4 години и ще обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани конкретно етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг.

Определени са целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците, като не са допуснати проекти, чрез които се внушават верски убеждения и тяхното практикуване, подчертават от образователното министерство.

Учебните заведения, включени в списъка, са одобрени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната област, лица с доказан опит при създаване и приложение на иновации в областта на образованието, науката и технологиите.

Коментар