Google Play се сдобива с изкуствен интелект

Големите интернет компании разработват и внедряват активно технологии за изкуствен интелект в своите продукти и услуги. Това е обяснимо, предвид нуждата от висока степен на автоматизация при обслужването на огромен брой потребители.

От дълго време Google тества изкуствен интелект (AI) за препоръки в онлайн магазина за Android приложения Google Play. В последните три седмици компанията е започнала да интегрира изкуствения интелект в най-популярния в света магазин за приложения, според публикации в специализирани медии, които се позоват на източници от отдела за AI разработки в Google.

В резултат на това, потребителите ще получат възможност да виждат приложения и игри в Google Play, съответстващи на техните интереси, местоположение и други фактори. По този начин, подборката на приложения и игри в онлайн магазина ще стане уникална.

Новата система ще позволи на разработчиците, които публикуват приложения в Google Play, да увеличат своите приходи от онлайн магазина. Това, разбира се, ще доведе и до повече постъпления за Google. Очаква се в бъдеще компанията да започне да внедрява новата система, базирана на изкуствен интелект, и в други свои услуги.

Коментари по темата: „Google Play се сдобива с изкуствен интелект”

добавете коментар...

  1. Аман

    шот вече нема естевствен.

Коментар