Компаниите не били готови за цифрова трансформация

Бизнесът няма готовност за цифрова трансформация, твърди проучване на Riverbed Technology, доставчик на корпоративни ИТ решения, който е анкетирал мениджъри на компании в сферата на търговията на дребно, транспорта, промишлеността, здравеопазването и финансите с годишен оборот над 500 млн. долара.

Почти всички респонденти (99%) осъзнават влиянието на цифровите услуги и производителността на приложенията върху бизнеса. При това 95% от тях потвърждават, че внедряването на цифрови стратегии вътре в компаниите е невъзможно в момента, заради недостига на бюджет, остарелите мрежови инфраструктури и непрозрачността на мрежовите процеси.

Според 91% от участниците в проучването, в последните три години съществено е нараснало влиянието на цифровото преживяване върху конкурентоспособността на бизнеса. Почти всички анкетирани (98%) вярват, че могат да разкрият в максимална степен потенциала на компаниите си, само ако използват цифрови технологии за усъвършенстване на бизнес функции като клиентско и потребителско преживяване (53%), продажби (49%), продуктивност на служителите (49%) и скорост на пускане на новите продукти на пазара (48%).

Основни проблеми по пътя към цифровизация са ограниченият бюджет (51%) и сложната ИТ инфраструктура (45%). Към негативните фактори се отнасят непрозрачността в работата на крайните потребители (40%), ниската квалификация на кадрите (39%) и незаинтересоваността на ръководството от цифровите инициативи (37%).

Около 80% от анкетираните споделят, че се натъкват на сривове в работата на критично важни цифови услуги поне няколко пъти месечно. Всеки четвърти респондент признава, че сривове в неговата компания се случват по няколко пъти в седмицата. Всяка минута престой коства на компаниите милиони долари пропуснати ползи, загуба на репутация и лоялност сред клиентите, поради което максималното допустимо време за отказ в работата на приложенията не може да надвишава един час (за 50% от анкетираните).

Три от всеки четири компании (77%), участвали в проучването, планират инвестиции за подобряване на цифровото преживяване в близките 12 месеца. Сред приоритетните направления са модернизация на мрежовата инфраструктура (60%), контрол и управление на цифровото преживяване за крайните потребители (59%), усъвършенстване на работата на отделите по поддръжка (59%) и ускорена разработка на приложения (58%).

Коментар