ЕС и Япония създават зона за безопасно движение на данни

Работейки заедно, ЕС и Япония ще могат да определят световните стандарти за защита на данните, заяви комисар Вера Йоурова

Европейският съюз и Япония приключиха успешно дискусиите си относно реципрочното адекватно ниво на защита. Те се споразумяха да признаят взаимно своите системи за защита на данните като „равностойни”, а това ще позволи безопасното движение на данни между ЕС и Япония.

Всяка страна ще стартира съответните си вътрешни процедури, с които ще приеме своята констатация относно адекватното ниво на защита. За ЕС това е свързано с получаването на становище от Европейския комитет по защита на данните (ЕКЗД) и даването на зелена светлина от комитет, съставен от представители на държавите-членки на ЕС.

След като тази процедура приключи, Европейската комисия ще вземе решение относно адекватното ниво на защита за Япония. Работейки заедно, ЕС и Япония ще могат да определят световните стандарти за защита на данните.

„Данните захранват световната икономика и благодарение на това споразумение те ще могат да се движат безопасно между нас. Това ще бъде от полза както за нашите граждани, така и за нашите икономики”, заяви Вера Йоурова, комисар по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Благодарение на договореността за взаимно адекватно ниво на защита, ще бъде създадена най-голямата зона за безопасно предаване на данни в света, основано на висока степен на защита на личните данни. Когато се предават на Япония, личните данни на европейците ще бъдат силно защитени в съответствие със стандартите на ЕС за неприкосновеност на личния живот.

Тази договореност също така ще допълни Споразумението за икономическо партньорство между ЕС и Япония и ще позволи на европейските предприятия да се възползват от безпрепятствен поток на данни с този ключов търговски партньор, както и от привилегирован достъп до 127-те милиона японски потребители.

Постигнатото споразумение предвижда взаимно признаване на равностойна степен на защита на данните от страна на ЕС и Япония. След като бъде прието, то ще обхване личните данни, които се обменят за търговски цели, но и тези, които се обменят за целите на правоприлагането между органите на ЕС и на Япония.

За да се придържа към европейските стандарти, Япония се ангажира с прилагане на допълнителни гаранции за защита на личните данни на гражданите на ЕС, преди Комисията да приеме официално своето решение относно адекватното ниво на защита.

Коментар