6 ключови специфики на работното място през 2025 г.

Печатът ще остане ключова част от интелигентната, свързана екосистема

До 2025-а година остават малко повече от шест години. Но във времената на повсеместно навлизане на дигиталните технологии това ще бъде голям скок, особено по отношение на работното място.

Според ново изследване за печата, проведено от Quocirca, работното пространство на близкото бъдеще ще бъде радикално различно по отношение на това как и къде работим и какви технологии за печат използваме.

Отчитайки всички новопоявяващи се тенденции, очертани в изследването, Brother извежда на преден план 6 специфики, които ще помогнат да извървим пътя към виртуалната, свързана офис екосистема на 2025 г.

1. Мобилните служители ще съставят около 60% от работната сила

Quocirca разкрива, че според организациите, средно около 60% от техните служители ще са мобилни до 2025 г., в сравнение с 38% през 2017 г. Тази драстична промяна ще стане възможна, благодарение на интегрирани решения за работното място, вкл. интерактивни дисплейни технологии, гласово подпомагане, виртуални асистенти и нарастващата популярност на центрове за съвместна работа и „co-working” пространства.

2. Растеж на интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект (AI) и аналитичност

IoT, облакът, анализът на данни и изкуственият интелект ще напредват бързо през следващите седем години и ще създават нови възможности за свързване. През 2025 година 80 милиарда IoT устройства ще генерират данни, на базата на които изкуственият интелект и предикативният анализ ще отключат познания за промените в начина на използване на технологиите.

Мултифункционалните принтери ще станат много по-застъпена част на това широко IoT пространство. Анализът ще подхранва разработките и ще помага за увеличаване на живота на устройствата, ще подобри поддръжката и потребителското преживяване.

3. От транзакции към договори – управляваните услуги за печат (MPS) ще растат

Управляваните услуги за печат се радват на огромен успех в предприятията и до 2025 г. се очаква 57% от малките и средни компании да възприемат модела „като услуга”. Управляваният печат комбинира свързаните технологии за печат с поддръжка и оптимизирано използване, което ще ускори процесите на виртуализация на работните места.

Средно около 60% от служителите в компаниите ще са мобилни до 2025 г.

4. Новата „благодатна почва” за мобилния печат

Мобилният печат ще расте във всички сектори. 54% от организациите очакват обемът на мобилния печат да расте и това представлява огромна възможност за завършване на работните процеси на свързаните служители.

5. Ще доминира сигурността, базирана на автентикация

Сигурността се възприема като топ приоритет от 84% от организациите. За да посрещне еволюиращите предизвикателства, Quocirca приема, че до 2025 г. устройствата ще проверяват идентичността на потребителя на база факти като биометрия, локация и глас. Това ще отключи нови възможности за сигурност и ще играе централна роля в завършването на тази нова работна екосистема.

6. „По-малко хартиен”, а не „безхартиен” офис

Един от неочакваните изводи, разкрити от Quocirca, сочи, че печатът просто няма да изчезне скоро. Милениал поколението, което всички очакват да загърби печата заради своите „дигитални” навици, очаква важността на печата да нарасне. 74% от хората на възраст 18-34 години считат, че печатът е важен днес, но 77% посочват, че той ще е важен през 2025 г.

Докато обемът на печат намалява, според изследването на Quocirca, има индикации, че той ще остане в ролята си на ключова част от интелигентната, свързана екосистема. Quocirca счита, че от съществена важност за подготовката за тази нова, виртуална среда е иновацията на производителите.

Разработчиците трябва да осигурят нови функционалности и да подобрят потребителското преживяване. В тази връзка Brother инвестира сериозно в развойна дейност и ще използва потенциала на своите 110-годишни традиции в иновациите като работи съвместно с потребителите, за да създаде продукти, готови за бъдещето, подчертават от японската компания.

Коментари по темата: „6 ключови специфики на работното място през 2025 г.”

добавете коментар...

  1. Ivan

    удостоверяване на самоличност

  2. ket

    Какво е автентификация?

Коментар