Рецепта за Северозапада: Инвестиции и по-високи заплати

Все още има неизползвани възможности за привличане на инвеститори в региона на Видин, а това е от жизнено важно значение за неговото икономическо съживяване, заяви кметът инж. Огнян Ценков (вдясно) – снимка: БСК

Регионът на Северозападна България има неизползван потенциал за развитие, който може да го изведе от негативната европейска класация, смята изпълнителният председател на Българската стопанска камара Радосвет Радев, който се срещна тази седмица с кметовете на Видин и Враца. Според него, необходимо е да се насърчи предприемаческият дух и постепенно да се увеличават трудовите възнаграждения.

Видин има неразкрит все още потенциал да бъде логистичен център за интермодален транспорт, разположен на приблизително равно разстояние от София, Белград и Букурещ, бе подчертано на среща на Радосвет Радев с кмета на града инж. Огнян Ценков.

Перспективи за града и района има също в развитието на туризма и земеделието. През последната година приходите от круизен туризъм са се удвоили, съобщи инж. Ценков. С 20% е нараснала и събираемостта на местните данъци и такси, а усвояването на средствата от еврофондовете е над средното за страната ниво.

Според кмета на Видин, все още има неизползвани възможности за привличане на инвеститори в региона, а това е от жизнено важно значение за неговото икономическо съживяване. Ключов проект в това отношение е Северната индустриална зона, в която все още има много свободни парцели.

Инж. Ценков изтъкна, че по негово предложение Общинският съвет на Видин е приел Наредба за насърчаване на инвестициите, с издаване на сертификат, което улеснява потенциалните инвеститори в града.

Привличането на инвеститори е ключова цел и на местната власт във Враца, стана ясно по време на срещата на Радосвет Радев с кмета на града Калин Каменов. За постигането на тази цел от първостепенно значение е изграждането на добра инфраструктура, особено в индустриалната зона на града, затова именно в това направление са насочени усилията на общинското ръководство, сподели Калин Каменов.

Привличането на инвеститори е ключова цел на местната власт във Враца, стана ясно от срещата на Радосвет Радев с кмета на града Калин Каменов (вдясно) – снимка: БСК

Местната власт си сътрудничи ползотворно с БСК, като един от добрите примери в това отношение е изпълняваният в момента от стопанката камара проект „EDU-LAB Ново дунавско управление за постигане на съответствие между висшето образование и пазара на труд”, в рамките на който предстои да бъде изграден Център по мехатроника на територията на Враца.

Центърът ще работи за постигане на по-тясно взаимодействие между бизнеса и образованието чрез прилагане на моделите за практически ориентирано обучение на кадрите с цел подобряване на  професионалните шансове на младите хора в региона.

Радосвет Радев призова да се работи за насърчаване на предприемаческия дух в Северозападна България, както и за постепенно увеличение на трудовите възнаграждения с цел привличане на работна ръка. „Регионът има неизползван потенциал за развитие, който може да го изведе от негативната европейска класация, с която за съжаление често се асоциира”, каза изпълнителният председател на БСК.

Коментар