ЕС застави Airbnb да промени правилата си

Airbnb поема ангажимент да изпълни исканията на Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС

В отговор на призива, отправен през юли от Европейската комисия и органите за защита на потребителите в ЕС, Airbnb поема ангажимент да направи необходимите промени в своите правила и да подобри представянето на цените на своята платформа.

Компанията, която предлага услуга за лесно наемане на квартири, трябва да въведе промените на своя уебсайт до края на декември 2018 г. за всички езикови версии на езици на ЕС, съобщиха от Брюксел.

Онлайн платформите промениха коренно начина, по който пътуваме, намираме място за настаняване и прекарваме ваканциите си. Те обаче трябва също така изцяло да спазват правилата и да поемат отговорност, ако нещо се обърка. Потребителите на ЕС имат права както офлайн, така и онлайн“, коментира по този повод Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете.

Airbnb, в частност, ще направи необходимите промени, за да осигури пълна прозрачност и разбиране на това, за което потребителите плащат. „Това действие е част от по-мащабно усилие за подобряване на защитата на потребителите в интернет“, допълни Йоурова.

Airbnb поема ангажимент да представя общата цена на резервациите, включително допълнителните такси, като например таксите за обслужване и почистване. Когато не е възможно крайната цена да се изчисли предварително, платформата ще информира потребителя, че може да има допълнителни такси.

Също така Airbnb се ангажира да посочва ясно дали дадена оферта е от домакин, който е частно лице, или от професионалист, тъй като правилата за защита на потребителите са различни в двата случая.

Ще бъде ясно, че потребителите могат да се възползват от всички налични средства за правна защита, и по-конкретно от правото си да предявят иск срещу домакин, в случай че пострадат или претърпят други вреди.

Airbnb ще посочва ясно на потребителите, че те имат право да заведат дело срещу платформата в съдилищата в своята страна на пребиваване. Освен това Airbnb ще трябва да информира потребителите, когато реши да прекрати даден договор или да премахне съдържание, и ще им предоставя право на обжалване и на обезщетение, ако е уместно.

Очаква се компанията да финализира своите предложения и до края на декември 2018 г. да въведе промените за всички езикови версии на езици на ЕС/Европейското икономическо пространство. В случай на неизпълнение, органите за защита на потребителите могат да решат да прибягнат до принудителни мерки.

Коментар