Дават по 480 лв. на студенти за обучение в реална среда

Практическите умения и компетентности все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при търсене и намиране на работа

За успешно проведено обучение в реална работна среда студенти получават стипендия в размер на 480 лв., съобщиха от Министерство на образованието и науката във връзка с удължаване на срока за изпълнение на проекта „Студентски практики – Фаза 1“.

Основната цел на проекта е да увеличи практическата насоченост на висшето образование и да се засили гъвкавостта на завършващите висше образование спрямо динамиката на пазара на труда. По време на практиките в реална работна среда студентите получават нови знания, умения и компетентности по специалността, по която се обучават във висшето училище.

Тези практически умения и компетентности все повече се търсят от работодателите и помагат на студентите при търсене и намиране на работа след завършване на образованието им. Доказателство за това е фактът, че на над 17% от успешно завършилите своята практика спрямо общия брой студенти, участвали в проекта, е предложена работа, сочат резултатите от анкета, в която студентите сами са посочили този отговор.

Проект „Студентски практики – фаза 1“ се изпълнява от Министерството на образованието и науката по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Партньори на МОН са 48 висши училища от страната. До момента над 103 хиляди потребители са се регистрирали в информационната система на проекта, като над 82 хиляди са студенти. От тях 44 618 студенти са провеждали практическо обучение, а 43 801 са приключили успешно своята практика.

Срокът за изпълнение на проект „Студентски практики – Фаза 1“ се удължава до 29 декември 2018 г. Желаещите да участват трябва да направят своята регистрация в информационната система на проекта, като последната възможна дата за включване е 17 октомври 2018 г., уточниха от МОН.

В рамките на този етап ще бъдат реализирани допълнително 1650 практически обучения. Те трябва да приключат най-късно до 29 ноември 2018 г., тъй като изискуемите 240 часа за практическо обучение в реална работна среда отнемат средно около 2 месеца на всеки практикант.

Коментар