Опростяват именуването на Wi-Fi стандартите

Wi-Fi Alliance реши най-накрая да опрости обозначенията на безжичните стандарти

Разнообразието от стандарти за безжична технология Wi-Fi е голямо и объркващо за обикновените потребители. Буквите в обозначенията на версиите не са подредени по азбучен ред, а освен това броят им е различен.

Браншовата организация Wi-Fi Alliance реши най-накрая да направи по-разбираеми обозначенията на Wi-Fi. Показателно за промяната е, че новият безжичен стандарт ще се нарича просто Wi-Fi 6 – по-рано разработката беше известна с мъглявото 802.11ax.

Нещо повече, предишните версии на Wi-Fi също ще получат по-понятни за потребителите обозначения. Така например, 802.11ac става Wi-Fi 5, стандартът 802.11n ще се преименува в Wi-Fi 4 и т.н.

Новият принцип в именуването на версиите на Wi-Fi не е задължителен за производителите, но вероятно те ще харесат идеята. Сертифицирането на устройства по Wi-Fi 6 ще започне през следващата година.

Коментар