Qualcomm+Meta = новият Wintel?

Усещането за присъствие на друг човек е свещеният граал на социалните мрежи