Иновации в преподаването променят училищата у нас

Виртуални лаборатории във Втора английска езикова гимназия в столицата подпомагат образованието по природни науки (снимка: МОН)

Четири виртуални кабинета за иновативно преподаване по природни науки подпомагат обучението в STEM (наука-технологии-инженерство-математика) центъра на Втора английска езикова гимназия „Томас Джеферсън“ в столицата.

Екипи от учители обучават децата, като едновременно преподават биология и химия, физика и математика. Интегрираният модел на преподаване, съчетан с използване на технологиите, засилва интереса на учениците и им помага да повишават резултатите си, подчертават авторите на иновативния проект, който включва и уроци на английски език по природни науки.

Обучението по природни науки и математика е ключово за житейската реализация на учениците, за попълването на съвкупността от компетентности, които очакваме да има всяко едно дете, което през следващите десетилетия ще навлиза на пазара на труда“, заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, цитиран от сайта на МОН.

Според учителите, не може да се разбере биологията без химията, нито физиката без математиката. По думите на министър Вълчев, „онези, които изучават задълбочено тези дисциплини, в бъдеще ще получават и по-високи доходи“.

В последните години образователната система е изправена пред голямото предизвикателство да намерим подходите, които в най-голяма степен да мотивират учениците да се обучават в природни науки и математика, каза още министърът.

В момента в България има 300 иновативни училища. Иновациите са свързани най-вече с методите на преподаване и са повлияли положително върху мотивацията на учениците и резултатите им, подчерта Вълчев. Той смята, че всички системи на образованието ще разчитат на иновациите, за да се променят.

Предстои оценка на иновативните проекти, които се реализират вече втора година у нас, за да може всяко училище да бъде насърчено да търси иновации и да ги прилага. През 2019 г. ще бъдат отделени близо 1,5 млн. лева за иновации, съобщи министърът.

По думите му, ако училищата ни са по-иновативни, ще се мотивират и повече млади преподаватели да работят в тях. „Ние трябва да отворим образователните системи за хора от различни сфери, най-вече от ИТ сектора“, заключи министър Вълчев.

Коментари по темата: „Иновации в преподаването променят училищата у нас”

добавете коментар...

  1. Огнян Пеев

    Време беше!

Коментар