Увеличават с 300 млн. евро бюджета на Еразъм+

3 млрд. евро ще бъдат инвестирани в младите европейци по програма „Еразъм+“ през 2019 г.

Наличните средства по програма „Еразъм+“ за 2019 г. ще се увеличат спрямо настоящата година с 300 милиона евро, или 10%, съгласно прогнозния бюджет от общо 3 млрд. евро за инвестиране в младите европейци.

Европейската комисия публикува вчера своята покана за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2019 г., като 30 милиона евро от прогнозния бюджет за следващата година са заделени за конкретни „европейски университети“. Това е нова инициатива, която лидерите на ЕС подкрепиха на социалната среща на върха в Гьотеборг през ноември миналата година като част от стремежа към създаване на Европейско пространство за образование до 2025 г.

Работим за това Европа да е място, на което ученето, образованието и провеждането на научни изследвания да не бъдат възпрепятствани от граници. Инициативата за „европейски университети“ разполага с истински потенциал за преобразяване на висшето образование в Европа“, заяви Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта.

Всички публични или частни органи, които извършват дейност в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да кандидатстват за финансиране в рамките на поканата за представяне на предложения по програма „Еразъм+“ за 2019 г. Освен това за финансиране могат да кандидатстват групи от млади хора, които работят с младежи, но не са част от младежка организация.

Заедно с поканата за представяне на предложения Комисията публикува и ръководството за „Еразъм+“ на всички официални езици на ЕС. Документът предоставя на кандидатите подробна информация за всички налични възможности по програма „Еразъм+“ за 2019 г. за студенти, служители, стажанти, преподаватели и др.

Комисията ще стартира също пилотна програма, която ще подпомогне шест обединения на „европейски университети“, всяко от които съставено от поне 3 висши учебни заведения от 3 държави, за да насърчи укрепването на европейската идентичност. До 28 февруари 2019 г. кандидатите трябва да подадат своите заявления за безвъзмездни средства до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура за обединения, чиято дейност ще започне между 1 септември и 1 декември същата година.

Втора пилотна покана ще стартира през следващата година, като се предвижда инициативата да се разгърне изцяло в рамките на следващия дългосрочен бюджет на ЕС, считано от 2021 г. Целта е до 2024 г. да се изградят около двадесет „европейски университета“.

Коментари по темата: „Увеличават с 300 млн. евро бюджета на Еразъм+”

добавете коментар...

  1. Моряк

    Горкия малък Тошко от Стамко който няколко години източваше парите от Еразъм като вземаше всичките пари които се превеждаха на стажантите от Стамко. Сигурно плаче в момента…

Коментар