ЕС вдига с 30% бюджета за Еразъм+

Бюджет от 1,8 милиарда евро планира Европейската комисия за програмата „Еразъм +” през 2016 г.

Бюджет от 1,8 милиарда евро планира Европейската комисия за програмата „Еразъм +” през 2016 г.

Европейската комисия предложи бюджет на ЕС за 2016 г. в размер на 143,5 милиарда евро кредити за плащания, с които да се подкрепи възстановяването на икономиката и да се съдейства за подобряване на живота на хората в Европа и извън нея.

Средствата ще бъдат инвестирани за увеличаване на иновациите, създаване на работни места, подпомагане на сближаването между държавите членки и между регионите, по-ефективно управление на миграцията и по-нататъшно укрепване на ролята на ЕС като фактор от световно значение.

Почти половината от бюджета (66,58 милиарда евро) се използват за стимулиране на растежа, заетостта и конкурентоспособността. Предвидена е подкрепа за приоритетите на политиките на Комисията, например Енергийния съюз и цифровия единен пазар, чрез програми като Механизма за свързване на Европа (1,67 милиарда евро през 2016 г.).

1,8 милиарда евро (с 30% повече спрямо 2015 г.) се планират за програмата „Еразъм +”. Това е европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще помогне на над 4 милиона души да работят и учат в ЕС в периода 2014-2020 г.

За повишаване на конкурентоспособността чрез научни изследвания и иновации с програми като „Хоризонт 2020” се заделят 10 милиарда евро през 2016 г., което е с 11,6 % повече от средствата през 2015 г.

Предложението включва също вноски за Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), който е в основата на плана за инвестиции за Европа. Днешният проект ще бъде изпратен на Европейския парламент и държавите-членки на ЕС, които съвместно ще вземат решение за окончателния бюджет.

Коментар