ЕС с нова инициатива в рамките на Еразъм+

Новата инициатива Move2Learn, Learn2Move ще даде възможност на поне 5000 младежи да пътуват по устойчив начин до друга страна от ЕС

Европейската комисия обяви нова инициатива в рамките на програма „Еразъм+“ за допълнително подпомагане на обучението и мобилността на младите европейци.

Move2Learn, Learn2Move (Движи се, за да учиш – Учи, за да се движиш) ще даде възможност на поне 5000 младежи да пътуват по устойчив начин до друга страна от ЕС – самостоятелно или заедно със своя училищен клас.

Инициативата ще се реализира чрез eTwinning – най-голямата мрежа от училищни преподаватели в света. Мрежата е част от програма „Еразъм+“ и дава възможност на учители и ученици в цяла Европа да разработват съвместно проекти чрез онлайн платформа.

В инициативата ще могат да участват ученически класове от мрежата eTwinning, като изискваната минимална възраст е 16 години. Те трябва да посочат дали желаят да участват в надпреварата за безплатни билети за пътуване, които ще бъдат предоставени за най-добрите проекти в рамките на eTwinning във всяка участваща държава.

Социалното приобщаване ще бъде важен критерий при избора на най-добрите проекти. След като бъдат определени победителите, те ще могат да пътуват в периода от август 2017 г. до декември 2018 г. на дата по свой избор.

Учениците ще пътуват в група като част от училищна екскурзия или самостоятелно, в зависимост от решението на родителите и учителите. Те ще могат да избират между всички видове транспорт, оператори и линии, като се вземат предвид критериите за устойчивост и мястото на отпътуване и дестинацията на участващите ученици.

eTwinning предлага платформа за училищен персонал (напр. учители, директори, библиотекари), на която да общуват, да си сътрудничат и да разработват проекти като част от една учебна общност в Европа. На практика, eTwinning дава възможност на учителите за безплатно и непрекъснато професионално развитие по интернет. Платформата вече е свързала повече от 450 000 учители.

„Еразъм+“ е европейската програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта от 2014 г. насам. Тя се поддържа и управлява от Европейската училищна мрежа – международно партньорство между 30 европейски министерства на образованието, които разработват образователни подходи за училища, учители и ученици от цяла Европа.

Коментар