Еразъм+ навлиза във виртуалното пространство

„Виртуален обмен Еразъм+“ ще свързва млади хора, лица, работещи с младежта, студенти и учени с помощта на дискусии (източник: europa.eu)

Еразъм+, една от емблематичните и най-успешни програми на ЕС, добавя онлайн версия на своите действия за мобилност с цел да свърже повече студенти и млади хора от европейските държави и държавите от Южното съседство на ЕС.

Проектът „Виртуален обмен Еразъм+“ ще стимулира през следващите две години междукултурния диалог и ще подобри уменията на поне 25 000 млади хора чрез цифрови средства за учене. Проектът обхваща 33-те държави, участващи в програмата Еразъм+, и региона на Южното Средиземноморие, в това число Алжир, Египет, Израел, Йордания, Ливан, Либия, Мароко, Палестина, Сирия и Тунис.

Онлайн версията на Еразъм+ ще допълни традиционната програма за физическа мобилност и може да бъде разширена в бъдеще, за да включи други региони по света, уточниха от Европейската комисия.

Виртуален обмен Еразъм+“ ще свързва млади хора, лица, работещи с младежта, студенти и учени с помощта на дискусии с участието на модератор, транснационални групи по проекти, отворени онлайн курсове и обучение за застъпничество. Така например, млади хора от различни страни ще могат да се свързват веднъж седмично, за да обсъждат теми като икономическото развитие или изменението на климата в рамките на дискусии с модератор на основата на предоставени им предварително подготвителни материали.

Всички дейности ще се осъществяват като част от програми за висше образование или организирани младежки проекти. По време на подготвителната си фаза „Виртуален обмен Еразъм+“ предизвика сериозен интерес сред университетите и младежките организации. Към момента вече има създадени 50 партньорства, а 40 души бяха обучени като модератори на дискусии.

С бюджет от 2 милиона евро до декември 2018 г., по време на пилотната си фаза „Виртуален обмен Еразъм+“ ще достигне до поне 8 000 млади хора. Ако се увенчае с успех, се предвижда инициативата да бъде удължена до края на 2019 г. и да достигне до още 17 000 души. В бъдеще „Виртуален обмен Еразъм+“ може да се превърне в редовна дейност и да бъде разширена, за да достигне до още повече млади хора в други региони.

Коментар