ДАЕУ с временна алтернатива за е-обмен на документи

От 1 ноември 2018 г. всички администрации трябва да преминат към изцяло електронен обмен на документи помежду си

Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) предлага алтернативно решение на администрациите, които не разполагат с технически ресурс за изцяло електронен обмен на документи. За целта е извършена интеграция на системата за електронен документооборот със системата за сигурно електронно връчване.

От 1 ноември 2018 г. всички администрации трябва да преминат към изцяло електронен обмен на документи помежду си. За администрациите, които все още нямат технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) в законоустановения срок, ДАЕУ създаде алтернативна и временна възможност за осъществяване на електронен обмен на документи.

За целта е извършена интеграция на Системата за електронен обмен на документи със Системата за сигурно електронно връчване (е-Връчване), също поддържана от Агенцията. Интеграцията на двете системи ще позволи на около 30 административни структури, които все още не разполагат със собствени системи за електронен документооборот или не разполагат с необходимите им ресурси, да спазят законовите изисквания, като подадат електронно Заявление за създаване на профил в Системата за сигурно електронно връчване и интеграция в Системата за електронен обмен на съобщения.

ДАЕУ напомня, че със свое решение от 24 октомври кабинетът задължи до 30 ноември т.г. всички централни администрации и подопечните им структури да регистрират свои профили в Системата за е-Връчване. По този начин се предоставя технологична възможност за взаимодействие на гражданите, на бизнеса и на административните органи по електронен път, както и за заявяване и доставка на електронни административни услуги и изпращане и получаване на електронни документи към и от администрациите.

Коментари по темата: „ДАЕУ с временна алтернатива за е-обмен на документи”

добавете коментар...

  1. :о)

    ДАЕУ, ДАЕШ… 🙂

Коментар