300 администрации скоро ще обменят е-документи

До 1 ноември 2018 г. всички администрации трябва да обменят документи по електронен път

Над 150 администрации вече могат да обменят реално документи изцяло по електронен път. Очакванията на Държавната агенция „Електронно управление” са към края на март т.г. броят на тези администрации да се удвои и да достигне 300.

„До края на март очакваме 100% от министерствата и техните второстепенни структури да се присъединят към Средата за електронен обмен на съобщения и от април нататък обменът между тях да бъде реален”, заяви Атанас Темелков, председател на ДАЕУ, по време на кръгла маса „Електронно управление и интернет на нещата”.

Срокът за всички администрации е 1 ноември 2018 г., напомни Темелков и прикани администрациите да бъдат активни и да не чакат последния възможен момент. Председателят на ДАЕУ посочи, че близо 60 на сто от законодателната база има пряко или косвено отношение към процесите, свързани с електронното управление, и предстоят още промени за ограничаване на административната тежест върху гражданите и бизнеса.

През 2017 г. бяха предприети приоритетни мерки за намаляване на административното бреме с отпадането на изискването на хартиен носител на 12 удостоверителни документа, издавани най-често от административните структури. До края на март по-голяма част от тях ще отпаднат на хартиен носител и вече е в ход анализ на следващия пакет най-често предоставяни удостоверителни услуги (над 15 000 пъти годишно), които следва да бъдат предоставяни изцяло по служебен път.

„Ще бъдат идентифицирани с приоритет тези услуги, които най-бързо и лесно могат да бъдат трансформирани във вътрешноадминистративни такива с наличните в момента решения – средата за свързаност между първичните регистри (RegiX) и за обмен на данни между отделни информационни системи”, каза още председателят на ДАЕУ.

Коментар