ТУ-София се модернизира по проект за 3,5 млн. лв.

Ръководството на ТУ-София отчете успешен проект за обновяване на сградите и образователната среда с европейско финансиране

Технически университет – София финализира проект за подобряване качеството на образователната среда за водещите приоритетни професионални направления – „Комуникационна и компютърна техника“ и „Общо инженерство“ – чрез цялостно обновяване на Блок 3 и Блок 1.

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Общата стойност на проекта е в размер на 3 500 000 лева, от които 2 975 000 лева европейско и 525 000 лева национално съфинансиране.

В експлоатация са въведени високотехнологични средства за обучение: компютъризирани работни места, свързани с високоскоростни комуникационни мрежи за достъп до учебни материали и цифрови съоръжения, иновативни устройства и системи за презентация на технологии в реално време, съвременни мултимедийни комуникации и роботизирани комплекси.

Цялостно са ремонтирани и обзаведени 9 учебни зали, 2 аули в блок 3 и 4 аули в блок 1. Постигнато е също намаляване на разходите за енергия чрез изпълнение на комплексни енергоспестяващи мерки в двете сгради.

Коментар