Бизнесът с търговия и услуги очерта остри проблеми

Бизнесът е готов да се включват с експертиза в най-ранните етапи на подготовка на нормативни промени, за да се гарантира стабилност на законодателството и по-качествена бизнес среда

Фирмите, опериращи в сферата на услугите и търговията, са изправени пред проблеми с администрацията, законодателството и работната ръка, стана ясно от среща през седмицата на БСК с ръководители на 15 браншови организации, членуващи в Камарата.

Липсва нормална комуникация с държавната администрация, категорични са браншовиците. „Вече може да се говори за наложил се маниер да не се отговаря на писма, да се забавят преписки, да не се спазват административни срокове. Под всякаква критика е и подборът на заети в администрацията – властват некомпетентност и неграмотност“, отбелязаха след срещата от БСК.

Бизнесът е готов да се включват с експертиза в най-ранните етапи на подготовка на нормативни промени, за да се гарантира стабилност на законодателството и по-качествена бизнес среда. Често промените се правят без необходимото ефективно консултиране и оценка на въздействието, без отчитане на обективните обстоятелства и механизми на функциониране на бизнеса в една или друга икономическа сфера, а това води до нормативен хаос, до невъзможност за изпълнение на вменени задължения и, в крайна сметка – до необходимост от нови и нови промени на регламентите.

Администрацията често няма нужните компетенции за създаването на нови регламенти, особено в областта на новите индустрии, като например, електронната търговия, фасилити мениджмънта и др., където има необходимост от изцяло ново законодателство, смятат от бранша. В тази връзка, представителите на съответните сектори са готови да съдействат с експертиза, така че новите регламенти да бъдат по-качествени, а оттам – по-трайни и допринасящи, а не възпрепятстващи развитието на бизнеса.

Друг голям проблем е отказът на държавата ефективно да се справи с високото ниво на сива икономика, която генерира нелоялна конкуренция и лоша бизнес среда. От всички акции срещу сивата икономика в крайна сметка страда белият бизнес, единодушни са участниците в срещата.

Представителите на браншовите организации се обявиха за повече възможности за саморегулация на бизнеса, вкл. за стартиране на дискусия за Закон за браншовите организации. Поставен беше и въпросът за остарялата нормативна уредба на трудово-правните отношения, респективно – за необходимостта от нов Кодекс на труда, съобразен със съвременните икономически условия.

Сред острите проблеми е определянето на такса „битови отпадъци“. Бизнесът не е съгласен с намерението за поредно двугодишно отлагане на влизането в сила на принципа „замърсителят плаща“ и продължаващото определяне на таксата на база отчетната стойност на активите или данъчната оценка на имота.

Като полезни за развитието и управлението на човешките ресурси бяха изтъкнати два от проектите с европейско финансиране, които БСК развива през последните години – MyCometence и EduLab, в които браншовите организации имат немалък принос и участие.

Това е четвъртата по ред подобна среща на ръководството на БСК, като преди това бяха проведени разговори с организациите от производствените сектори на икономиката, от хранително-питейната индустрия и от сферата на образованието и науката. И по време на предходните срещи бяха очертани аналогични проблеми, за чието преодоляване БСК се ангажира да работи активно, с подкрепата и експертното съдействие на браншовите организации.

„Държавната администрация забравя, че не ни е началник, а функционира, благодарение на нашия труд, нашите данъци. Щедростта на бюджета е възможна именно заради усилията на работодателите, затова не можем да не отчетем с неудовлетворение, че бюджетът е агресивен към бизнеса и щедър към всички останали“, каза в края на разговора изпълнителният председател на БСК Радосвет Радев.

Коментари по темата: „Бизнесът с търговия и услуги очерта остри проблеми”

добавете коментар...

  1. Anonymous

    Няма начин да имаш работна ръка ако не я уважаваш. Време е в България фирмената администрация да свикне с тази мисъл. Назначават тройкаджии завършили бизнес администрация, само защото са склонни да гърчат ИТ – тата а изискванията им за ИТ кадрите са 5 западни езика и 20 години стаж още на 19 годишна възраст. При това за 450 лева за 80 часа седмично. Е, какво отношение към вас очаквате, когато този човек стане 30 годишен и може да направи луди цялата ви бизнес администрация размазвайки ви мрежовата ви сигурност единствено с дребни невинни пропуски?

Коментар