Скоро 85% от ИТ мениджърите ще управляват AI програми

До 2020 г. 85% от ИТ мениджърите ще управляват програми за изкуствен интелект

Пазарни анализатори предвиждат бум на експериментални проекти, внедряване и все по-широка употреба на технологии с изкуствен интелект (AI, ИИ) през следващите няколко години. Gartner изчислява, че до 2020 г. 85% от ИТ мениджърите ще управляват програми за ИИ чрез комбинация от придобити, изградени и външни ресурси и, че ползите за бизнеса, генерирани от ИИ, ще се увеличат повече от три пъти – от 1,2 трилиона долара през 2018 г. на 3,9 трилиона щатски долара до 2022 г.

Много компании все още са изправени пред вътрешни бариери относно внедряването на изкуствен интелект. Данните от най-скорошното проучване на Gartner разкриват, че около 4% от ИТ мениджърите са внедрили в някаква степен ИИ, а други 21% се насочват към ИИ технологии или са го предвидили в краткосрочните си планове за развитие. Изследването също така установява, че 70% от организациите имат ограничени или никакви умения, необходими за използването на ИИ от технологична и маркетинг гледна точка.

Разбирането на зрелостта на ИИ технологиите в една организация много често представлява разликата между компанията, която има твърде амбициозни цели и в последствие се проваля, и бизнес, който намира най-добрата отправна точка при внедряване на ИИ – тази, която има реални бизнес ползи.

ИИ трябва да следва големите масиви от данни

Според експерти в Майкрософт, често се случва дори в рамките на дадена индустрия или отделна компания да се установи, че употребата на ИИ е непоследователна. Банките, например, обикновено използват инструменти за машинно обучение, за да засичат измами и да защитят сметките на клиентите си. Далеч по-малко са тези, които използват ИИ технологии, за да анализират и интерпретират взаимодействията с клиентите си, да осигурят по-доброто им обслужване и да повишат тяхната лоялност.

„Един от най-честите проблеми, с който се сблъскват фирмите, е лошо организираните данни, които съществуват в масивите на една компания. Много ИТ специалисти изпитват трудности да пренасочат времето и знанията си отвъд оперативните бизнес задачи. Същевременно всеки мениджър очаква да получи уверение, че ИИ може да бъде надеждна технология“, споделя Дейвид Кармона, генерален мениджър в Майкрософт с направление ИИ.

За да помогне с решаването на тези предизвикателства, Майкрософт дава възможност да се използват когнитивните услуги, което означава, че ИТ специалистите могат да се възползват от ИИ инструментите без да изпращат данните си в облака. Така те могат да използват тези предварително изградени ИИ услуги, за да анализират данните, независимо къде се намират – в отдалечени среди или в мрежи, които фирмата поддържа на място.

Microsoft Azure Cognitive Services използва ИИ за откриване на полезна информация, която се крие в този тип неструктурирани данни, с инструменти, които разпознават думи в изображения, извличат ключови фрази и оценяват дали отзивите са положителни или отрицателни. Те позволяват на разработчиците, които не са експерти по научни данни, да се възползват от машинното обучение с няколко реда код и да решават често срещани проблеми, за които ИИ е изключително подходяща технология.

Да приемем, че дадена болница иска да проследи как пациентите с еднаква диагноза реагират на различни лекарства или да коригира броя на персонала въз основа на прогнозната продължителност на престоя на всеки нов пациент. Информацията, необходима за тези прогнози, може да бъде разпръсната в десетки формати, както цифрови, така и аналогови: електронни записи, диагностични видеоклипове, формуляри за приемане, имейли и т.н. За да се случи този сценарий обаче, болницата би трябвали да е прехвърлила всичките си форми и записи в облака, за да използва тези инструменти.

Първите контейнеризирани когнитивни услуги на Майкрософт включват API (Application Program Interface), които използват оптично разпознаване на знаци за намиране на думи в изображения и са способни да откриват език, да извличат ключови фрази и да анализират нюанси в текста, както и да разпознава лица в изображения. Тези първоначални услуги вече са достъпни в превю (предварителна) версия, като същевременно Майкрософт екипите работят и по още технологични нововъведения в областта на ИИ.

Идентифициране на правилните ИИ възможности

Една от най-важните отговорности, които топ мениджърите ще имат в изготвянето на ИИ стратегията на една компания, е привеждането на бизнес процесите в съответствие с редица изисквания относно начина, по който ИИ ще бъде развит и управляван. За да се мотивират служителите в една организация и да се печели доверието на клиентите в отговорното използване на ИИ, компанията трябва прозрачно да очертае позицията си по въпросите за надеждност, прозрачност, поверителност, безопасност и др.

Мениджърите също така трябва да гарантират, че както техническите, така и бизнес екипите в дадена компания участват в идентифицирането на подходящите възможности за ИИ и сценариите за тестването на технологията – независимо дали става дума за подобряване на обслужването на клиентите чрез разговорния агент, повишаване на ефективността, намаляване на производствените дефекти или представянето на иновативен проект.

Коментари по темата: „Скоро 85% от ИТ мениджърите ще управляват AI програми”

добавете коментар...

  1. (c:

    Мен ако питате, заглавието трябва да се чете в стил “човек ухапа куче”.

    По-скоро си представям ИИ да управлява меринджеите 😀

    А, Gartner раздаваха едни награди на Телерик за иновации малко преди компанията да бъде купена и всичките ѝ продукти да бъдат спряни.

    Сега същите тия раздават награди на Progress Software (тия, които купиха Телерик) за софтуер, който след 2 години ще замине.

Коментар