Campus X разшири капацитета си до 1300 работни места

За 6 месеца една трета от организациите в Campus X са разширили екипите си и са заели по-големи офис пространства (снимка: Campus X)

Campus X, частният инкубатор на технологични компании и талант, създаден от основателите на Телерик, обяви, че разширява капацитета си. Технологичният хъб вече включва три сгради в кв. Младост в София и 1300 работни места.

Campus X цели да подпомогне и ускори успеха на стартиращите и вече утвърдени технологични компании в България и региона. Той отвори врати през април с една сграда и над 300 работни места. През септември се разшири с втора сграда и още над 220 работни места.

Kапацитетът на първите 2 сгради е почти изцяло запълнен и сега Campus X отваря трета сграда, която предлага нови 700 работни места. Близо 15% от тях са заети още с пускането на офисните площи.

„Водещо за нас е да предоставим много повече от модерно офис пространство на компаниите, защото не сградата е основополагаща за техния успех, а хората в нея. Сумата от уменията и експертизата на всички организации в Campus X е много по-голяма от възможностите на всяка поотделно“, коментира Бойко Яръмов, съосновател на Campus X заедно със Светозар Георгиев и Васил Терзиев.

Приоритет за ръководството е „изграждането на общност от съмишленици и среда, която създава нужните предпоставки и насърчава споделянето на знания и опит между всички обитатели“.

В рамките на Кампуса вече съжителстват над 30 водещи технологични компании като Tick42, FantasticStay, Telelink City Services, Synchronoss, Office RnD, Gtmhub, Amplify Analytix и редица други с потенциал за експоненциален растеж.

За 6 месеца една трета от организациите в Campus X са разширили екипите си и са заели по-големи офис пространства. Същевременно повечето стартъп компании в Кампуса очакват да удвоят броя на служителите си през 2019 г.

Освен частни офиси за стартиращи и утвърдени компании, Campus X предоставя и споделени пространства за организации в начален етап и специалисти на свободна практика. Сред обитателите му е и фондът за рисково дялово инвестиране Eleven.

До пролетта на 2019 г. ще бъде добавена и четвърта сграда с нови офис пространства, специализирани помещения за събития, спорт и развлекателни занимания. Така общият капацитет на Campus X ще достигне 18 хил. кв. м площ и над 1350 работни места.

Коментар