Райфайзенбанк възложи Big Data предизвикателство на студенти

Студенти от Стопанския факултет на СУ работят по практически казус на тема големи данни и анализ

Райфайзенбанк започна „Big Data“ проект в сътрудничество със студенти от Стопанския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, от специалността „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“.

Екип на банката представи реален практически казус в сферата на големите данни и анализа (Big Data/Advanced Analytics), свързан с кредитните карти. Върху тази задача студентите ще работят по време на семестъра, а разработилите най-добрия модел за обработка на големи бази данни ще имат шанс да представят работата си пред управителния съвет на Райфайзенбанк и да тестват модела си в реална бизнес среда.

Проектът за сътрудничество със Стопанския факултет е част от инициативата на банката „Тинк Танк“ (Think Tank), която обединява служители от различни отдели, с цел прилагане на иновации и нови технологии. Иновативно решение на студентите може да стане част от ежедневния бизнес на банката.

„Даваме възможност на студентите да тестват знанията си в практиката. Ние като бизнес, от своя страна, можем да използваме иновативно решение на младите хора в областта на анализа на големи бази данни“, коментира Даниел Алексиев, началник отдел „Дигитално банкиране и Иновации“ в Райфайзенбанк.

Коментари по темата: „Райфайзенбанк възложи Big Data предизвикателство на студенти”

добавете коментар...

  1. жоро любимеца

    за едно потуване от рамото или малко кеш… отколкото би взел някой вътре в сферата знаейки какво им дава(продава)

Коментар