ТУЕС показа как се създават ценни ИТ кадри

Проектът за електрически задвижван маунтийн борд на Теодор Тодоров, ученик в 11 клас в ТУЕС, привлече интереса на участниците в дискусията по повод 30-тата годишнина на училището

Обединените усилия на бизнеса в работата с училища и университети са фактор за създаване на добре подготвени професионални кадри, стана ясно на дискусия, посветена на приноса на бизнеса в ИТ образованието, организирана от Технологично училище „Електронни системи“ (ТУЕС) към Технически университет – София по повод 30-тата годишнина от създаването му.

Като фактори бяха изтъкнати също взаимното обучение на начинаещи професионалисти, ученици и студенти от по-опитни техни колеги, навлизане на ИТ обучение в началните фази на образованието, осигуряване на време на служителите в компаниите, в което да преподават и да работят с ученици и студенти.

Всички участници в дискусията бяха единодушни, че успешният модел на ТУЕС, който работи в тясно партньорство с висшето образование и с бизнеса, трябва да бъде мултиплициран в национален мащаб.

В ситуацията на изключителна нужда от добре подготвени ИТ специалисти именно връзката с бизнеса е това, което може да направи образованието адаптивно към реалните нужди на сектора. Благодарение на партньорството си с професионалисти и компании от ИТ сектора, ТУЕС успява да се справи успешно с тази задача и да създава едни от най-търсените експерти в сферата на програмирането, компютърните мрежи и компютърните системи“, коментира доц. д-р инж. Стела Стефанова, директор на ТУЕС към ТУ-София.

Ректорът на Технически университет – София чл.-кор. проф. дтн Георги Михов връчва медал „70 години ТУ-София“ на директора на ТУЕС доц. д-р инж. Стела Стефанова

ТУЕС е създадено като експериментално училище към Факултета по електронна техника и технологии на ВМЕИ „Ленин“ (днес Технически университет – София) през 1988 г. С годините училището се доказа като успешен и добре работещ модел, създал гръбнака на днешната ИТ индустрия в България.

Професионалисти, завършили ТУЕС, днес заемат водещи позиции в български и международни ИТ компании, изявяват се като успешни предприемачи, лидери и иноватори в най-бързо развиващия се сектор на икономиката в България. През 2018 г. ТУЕС беше най-желаното технологично училище в София и четвъртото най-търсено училище от седмокласниците в столицата.

Уникалният модел на работа на ТУЕС се основава на няколко основни стълба – интеграция в структурата на ТУ-София, тясна връзка с бизнеса и активна роля на общността на завършилите. Специализираните дисциплини в училището се водят от университетски преподаватели и професионалисти от ИТ сектора, много от които са завършили ТУЕС.

Благодарение на интеграцията си с ТУ-София, ТУЕС адаптира учебното съдържание към съвременните тенденции в сектора. Учениците имат достъп до ресурси на университета, провеждат практики в компании и завършват професионалното си образование с дипломен проект, чиято сложност често съответства на бакалавърско ниво в университета.

Коментар