Нови програми ще насърчават младите учени и докторанти

Две нови програми за млади учени и докторанти подготвя Министерството на образованието и науката, стана ясно вчера на пресконференция по проект на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Програмите „Петър Берон“ и „Вихрен“ са насочени изцяло към кариерното развитие на учените и ще бъдат финансирани с бюджета за следващата година, съобщи заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева.

Петър Берон“ е за млади учени, които искат да изградят лидерски школи и лаборатории в нови научни и технологични области. „Вихрен“ е насочена към учени с изключителни постижения, които ще получават финансиране, включително за да привличат в екипите си млади изследователи.

Целта е да се привлекат също български учени, които в момента работят в чужбина, подчерта заместник-министърът.

Трябва да обучаваме младите учени не само за работа по приложни изследвания с бизнеса, но и да подготвим следващото поколение преподаватели. Смятам, че проектите, които финансирахме по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, са основата на модерното докторантско обучение“, каза Ангелиева.

Тя допълни, че вече се провеждат конкурси за подбор и по програмата „Млади учени и постдокторанти“. В нея до момента са се включили БАН, Селскостопанска академия и 15 висши училища от цялата страна, които са доказали научен капацитет. С нея ще се назначават на работа млади хора, които искат да се развиват в сферата на науката.

Ангелиева съобщи още, че МОН работи в сътрудничество с други институции, с партньори от Франция и Норвегия относно планирането на няколко нови програми за млади учени, за подкрепа на жените в науката, за насърчаване и повишаване на различни изследователски умения.

2019 година ще бъде ключова за европейската програма за наука и иновации „Хоризонт Европа“, която ще финансира фундаментални и приложни научни изследвания. Дейностите за индивидуалното развитие на учените в рамките на Европейския изследователски съвет са с двойно увеличен бюджет“, обясни заместник-министърът.

Коментар