Единният фиш е донесъл 11 млн. лв. допълнителни приходи

Благодарение на системата на “единния фиш”, приходите на двата най-големи ГКПП в страната, Калотина и Капитан Андреево, са нараснали съответно със 113% и 86%.
Това се твърди в доклада за развитие на системата за плащане “единен фиш” на сухопътните, външни за ЕС граници, който днес Николай Василев представя в Министерски съвет.
В цифрово изражение оценката е, че “единният фиш” е довел до допълнителни приходи на всички ГКПП от 11 млн. лв. за около 7 месеца (на годишна база ефектът е около 19 млн. лв.), съобщиха от МДААР.
Логично е да се предположи, че част от тези допълнителни приходи за държавния бюджет се дължат на преустановени корупционни практики”, е коментарът на министерството.
Приходите за месеците след въвеждане на единния фиш са се увеличили на годишна база с 68%, което е много повече от ръста на броя на преминалите превозни средства (+11%).
Приходите през първите месеци на 2008 г. (броят месеци е различен за всяко ГКПП), когато все още е нямало “единен фиш”, са намалели с 13%.
Най-голям ръст на събирането на таксите има при управление на пътни такси и разрешителни (УПТР) – 125%, както и при Национална служба за растителна защита (НСРЗ) – 75%.

Коментар