Оптична клетка памет съхранява пет бита

Оптичната памет има предимство, че е енергийно-независима и може да съхранява информация за дълго време (източник: Oxford University)

Изследователи от университетите Оксфорд, Ексетър и Вестфалия разработиха памет с рекордно висока плътност на съхранение на данните. Става въпрос за нова клетка оптична памет с фазов преход, при която за запис и четене на данни се използва светлина, вместо електрически заряд.

Разработката може да доведе до създаване на много по-бърза и енергийно-ефективна памет за компютрите. Изследователите съобщават за оптична памет с достатъчен брой нива, за да съхранява пет бита информация във всяка клетка. Това е важна стъпка към създаване на напълно оптичен компютър – дългосрочната цел на много научни екипи, работещи в тази област.

Технологията за съхранение на данни в оптична клетка от материал с фазов преход не е нова – по този начин данните се съхраняват в презаписваеми компактдискове и DVD-та. Лазерът загрява части от материала, променяйки фазовото му състояние между подредено и неподредено разположение на атомите. Тъй като тези състояния имат различни оптични индекси на пречупване, данните могат да се четат с помощта на светлина.

Оптичната памет има предимство, че е енергийно-независима и може да съхранява информация за дълго време. За да увеличат плътността на съхранение, изследователите „смесват“ подредени и неподредени състояния в дадена област от материала в определена пропорция. Така те постигат 34 нива на паметта, спрямо 10 по-рано.

Учените са приложили нова техника за запис, при която се използва двустепенен лазерен импулс за точно управление на топенето и кристализацията на материала. Разработката е част от по-голям проект Fun-COMP (функционално-мащабируема компютърна технология), чиято цел е създаване на иновативни хардуерни технологии.

Коментар