Новите времена изискват нови, хай-тек пътища

Фактори за промяна на пътищата са задаващите се превозни средства от ново поколение (източник: CC0 Public Domain)

Новите времена изискват нови пътища. До този извод е стигнала американската пътна администрация, която публикува доклад с насоки как трябва да се „прекрои“ магистралната мрежа в голямата страна.

Наред с всичко друго фактори за промяната са задаващите се превозни средства от ново поколение – дигитализирани, свързани, обменящи данни, даже безпилотни. Американските магистрали се нуждаят от тотален ремонт, сочи новият доклад. И добре, че го публикуват, защото констатациите и факторите в него важат не само в САЩ, но и глобално.

Технологични предизвикателства за магистралите

Сегашната система от магистрали в САЩ е проектирана през 1956 г. Това означава, че днес тези пътища са стари и все по-неадекватни към потребностите на съвременния живот. Навярно същото може да се каже и за доста други страни по света.

Възстановяването на настилките, мостовете и другите остаряващи съоръжения в пътната система е посочено като належащо, „преди те да станат неизползваеми и не достатъчно безопасни“. Нужно е обаче адаптиране към променящите се технологии в превозните средства.

Напредъкът в технологиите, особено в светлината на все по-свързаните и автоматизирани превозни средства, трябва да бъде взет под внимание в процеса на обновяването на системата от магистрали и разпределянето на нейния капацитет. От пътната администрация отчитат, че тези нови технологии могат да помогнат за „непрекъснатата цел за повишаване на капацитета и нивото на безопасност на системата“.

Осигуряването на по-голям преносен трафик също е сред предизвикателствата за пътищата. Очаква се сред трудните за решаване въпроси да е адекватността на магистралите предвид засилената урбанизация. Говори се за „осигуряване на покритие на системата в крак с промените в местоположението на населението и икономическия растеж на страната“.

Не на последно място докладът очертава и нуждата от въвеждане на нови механизми за финансиране, които да генерират необходимите приходи за реинвестиране. Те следва да дойдат от потребителите.

Многогодишните магистрали отдавна са гръбнакът на транспортната система на страната ни, но повечето от тях са надживели своя дизайн и на много места са износени и пренатоварени“, казва Норман Аугустин, бивш председател и главен изпълнителен директор на Lockheed Martin Corp. и председател на комитета, написал доклада.

Технологиите като нови възможности

Наред с трудностите обаче напредъкът в технологиите предоставя и нови възможности. Това включва по-ефективни и по-бързи методи на строителство и нови, по-трайни материали, както и по-ефективни средства за събиране на пътните такси, най-вече чрез средствата на електронните технологии. По този начин светът на високите технологии може да подобри управлението на капацитета на пътната мрежа и да увеличи безопасността.

Технологичният напредък предлага нови възможности, но по същество ние се нуждаем от съживяване на федералното и държавното партньорство, което първоначално е създало магистралната система“, казва Аугустин, цитиран phys.org.

Предложението на комитета е Конгресът да приеме Програма за обновяване и модернизация на междущатските магистрали (RAMP), като засили партньорството, в което федералното правителство „осигурява лидерство, визия и по-голямата част от финансирането“, и отделните щати изпълняват проектите „в своята традиционна роля на собственици, строители и поддържащи“.

Препроектиране на магистралната мрежа

Конгресът следва да насочи Министерството на транспорта на САЩ (DOT) и Федералната администрация по пътищата (FHWA) – работейки с щатските власти, промишлеността и независими технически експерти – да започнат прехода към обслужването на по-автоматизирани и свързани превозни средства, смята още комисията.

Това усилие следва да доведе до необходимите изследвания и актуализация на изискванията и стандартите на системата от междущатски магистрали, за да се гарантира, че инструментите на основната интелигентна транспортна система се въвеждат последователно и в цялата система, както и че еднаквостта и другите атрибути на маркировките, дизайна за обмен и и всичко останало може да улесни евентуалното използване от свързани и автоматизирани превозни средства“.

Що се касае до финансирането на мащабната промяна, технологиите отново могат да помогнат. Комисията препоръчва таксуването да се извършва на база изминати километри, което също ще зависи от високотехнологичните решения за измерване, отчитане и персонализиране.

Коментар