„Новият петрол“: как Дъблин трупа богатство като център за данни

Казват, че всичко ще е в облака. Да де, ама къде е облакът? Облакът е центровете за данни (източник: CC0 Public Domain)

Нова индустриална революция е на ход в покрайнините на Дъблин. Огромни богатства се трупат тихичко в клъстери от анонимни складове, в които бръмчат огромни центрове за данни.

„Данните са петролът на новото време, определено“, казва Брайън Роу, търговски директор на Servecentric – местен център за данни, цитиран от phys.org. Роу е нова порода изследовател и ръководител на един „възел“ в мрежа от 48 центъра за данни в Ирландия.

Казано по-просто, тези сървърни системи осигуряват 24/7/365 достъп до масивни обеми данни, мощ за обработката им и разбира се съхранение – ресурси, от които се нуждаят редица цифрови услуги в Европа. „Хората казват – всичко ще е в облака. Да де, ама къде е облакът? Облакът е центровете за данни“, казва Роу.

Как се трупа „цяло състояние“ в ИТ ерата

Според индустриалната група Host в Ирландия, страната се е превърнала в „машинно отделение“ на ИТ индустрията и то за какво ли не – от видео стрийминг до телефонни приложения и социални медии. Правителствените стимули, квалифицираната работна сила и високата свързаност с Европа и Америка помагат за привличането на инвестиции в подобни центрове за данни. Очаква се вложенията да достигнат 9 милиарда евро до 2021 г.

В сектора са заети 5700 души. Те са в роли, еквивалентни на пълно работно време. Това включва 1800 оператори на центрове за данни, според доклад, изготвен от Ирландската инвестиционна агенция.

Разположен в индустриална зона близо до магистрала, Servecentric е център за колокация, използван от множество предприятия. Той е по-малък от ексклузивните „хипермащабни“ центрове като тези на Google, Amazon и Facebook.

Във фоайето посетителите трябва да представят документ за самоличност на охранителя. Многобройни скенери за пръстови отпечатъци и 160 камери за видеонаблюдение записват всяка стъпка. Записите биват съхранявани три месеца.

Един от клиентите изисква шест нива на сигурност, включително проверки в летищен стил и частни охранители в своята част от центъра за данни. Роу не казва кой е, но загатва, че е марка от сферата на домашните уреди.

Ненаситен апетит за електроенергия

В залите на центъра подобно на библиотека са подредени шкафове, пълни с мигащи сървъри, включени с грижливо подредени кабели. Всички са заключени като сейфове. Цялото пространство жужи от постоянната климатизация, необходима за предотвратяване на прегряването. Това е всъщност източникът на ненаситния апетит за електроенергия, която все повече предизвиква безпокойство в ИТ индустрията.

Държавният доставчик на електроенергия Eirgrid казва, че центровете за данни „могат да изискват същото количество енергия като голям град“. Според фирмата, този вид енергопотребление може да съставлява 31% от общото търсене на електричество в Ирландия до 2027 г.

През това време се очаква Ирландия да не успее да спази целите си за 2020 г. и 2030 г. по отношение на справянето с изменението на климата, според екологичния наблюдател в страната. ИТ индустрията е склонна да вземе отношение към проблема.

Facebook наскоро направи PR акция относно новия си център за данни на стойност 200 милиона евро в Клоний близо до Дъблин, като увери местните жители, че съоръжението ще бъде 100% захранвано от възобновяеми източници. Apple пък прекрати свой проект, за който се очакваше да вдигне консумацията на електроенергия в региона с 8%.

Сигурност и етични дилеми

Съществуват и други опасения. Едно от тях е, че секретността за клиентите е нож с две остриета. Транснационалният характер на бизнеса с данни би могъл да доведе до това, че Ирландия подкрепя неетични или незаконни практики от вида, наблюдаван в миналогодишния скандал с Cambridge Analytica.

Amazon Web Services (AWS) – услуга за облачни услуги под наем – е особен източник на тревоги за Пол О’Нийл, изследовател в Университета в Дъблин. „Етичните последици от това да имаме центрове за данни на AWS в Ирландия са потенциално огромни“, казва той.

AWS, която планира да разшири дейността си в Дъблин, продава спорна технология за лицево разпознаване на американската полиция. „Тези корпорации участват или са участвали в много от големите противоречия и дебати на нашата „мрежова“ ера, включително поверителността, пробивите в данните и видеонаблюдението,“ казва О’Нийл.

Коментар