Некст Консулт внедри SAP S/4 HANA в ДеБулКо

Оптимизирането на дейността на компаниите при разрастване на бизнеса е невъзможно без ЕRP системи (източник: CC0 Public Domain)

Високотехнологично решение на SAP от най-ново поколение посреща нуждата от оптимизация на дейността в компанията ДеБулКо – един от лидерите в производството на прецизни детайли от ламарина, тел и тръби.

От началото на годината ДеБулКо разчита на S/4 HANA – софтуер, базиран на изцяло нова система бази данни и платформа HANA, която работи стотици пъти по-бързо от стандартната система.

Внедряването е едно от първите в България и обхваща всички основни модули – MM (Материално стопанство), SD (Продажби и пласмент), PP (Планиране и управление на производството), FI (Счетоводство), CO (Управленско счетоводство, контролинг), като реализира пълно отразяване на всички бизнес процеси в системата.

Цялата справочна и аналитична информация, необходима за управлението на фирмата, вече се извлича за изключително кратко време, а данните се събират от един източник, поясниха от Некст Консулт – компанията-консултат в амбициозния проект.

В търсене на нови технологии за управление на бизнеса

ДеБулКо е един от лидерите в производството на прецизни детайли от ламарина, тел и тръби. Естеството на бизнеса на компанията е специфично: производствените поръчки са сравнително дребносерийни, често пъти продуктите са нови и времето за доставка е изключително кратко.

За да се оптимизира производствения процес, трябва да се преценява в кой работен център какъв свободен капацитет има в даден момент, дали могат да се поемат допълнителни поръчки и т.н. Предвид това и след постигане на определен мащаб на дейността, оптимизирането без ERP система се оказва невъзможно.

ДеБулКо е един от лидерите в производството на прецизни детайли от ламарина, тел и тръби (снимка: ДеБулКо)

„Преди около 4 години, с увеличаване на мащаба на дейността и ускоряване динамиката на развитието си, започнахме да усещаме необходимост от подобряване на планирането“, споделя Петър Василев, управител на ДеБулКо. Ръководството на компанията стига до извода, че ако искат да се развиват интензивно и занапред, трябва да инвестират в ERP система.

За нас винаги е било водещо да сме иновативни, да сме първи, да внедряваме най-новите и най-успешни технологични решения. Нашите клиенти очакват от нас безкомпромисно качество и оптимизирани решения“, казва Василев.

Първоначално, ДеБулКо правят опит за внедряване на ERP система на друг доставчик, но проектът така и не се реализира успешно. Това подтиква ръководството да преосмисли стратегията си за избор на система и да се насочи към добре утвърдените имена в бранша.

Изборът

Това, с което ни привлече SAP е, че е глобална компания с глобални решения. Вариациите на бизнес моделите са практически неограничени и винаги има решение. Освен това, поддръжката не зависи от даден човек или група хора, както е често при по-малките локални доставчици на ERP“, разказва Петър Василев.

ДеБулКо се обръщат за консултация към ЕсПро, част от международната консултантска компания Некст Консулт (Next Consult).

Направихме опознавателна среща с техния екип, на която те ни демонстрираха опита си и възможностите на SAP. Не беше трудно да оценим тяхното високо ниво на компетентност и опит. Усетихме, че ще се разбираме и в чисто човешки план, което е много важно с оглед на подобно дългосрочно сътрудничество и комуникация“, допълва мениджърът на ДеБулКо.

Първият изцяло реализиран S/4 HANA проект в България

S/4HANA е нов продукт и на практика в България, а и в региона, почти няма опит с него, което кара екипът на Некст Консулт да бъде гъвкав и находчив при внедряването.

Стъпихме върху SAP Baseline за Германия, създаден върху S/4HANA. Понеже вече два пъти сме избирани за създаване на SAP Baseline пакет за България, за нас беше лесно да се ориентираме в документацията и да разработим наше собствено „Baseline“ решение, подходящо за ДеБулКо“, разказва Петър Козлев, партньор и старши SAP консултант в ЕсПро, който ръководи проекта.

ДеБулКо, като първият изцяло реализиран S/4 HANA проект в България, доказва иновативността на решенията ни. Нещо повече: че решенията на SAP са подходящи за всякакъв размер на бизнеса и добавят стойност по цялата верига“, споделя Радомир Миланов, управляващ директор на SAP България.

Цялата справочна и аналитична информация, необходима за управлението на фирмата, вече се извлича за изключително кратко време (снимка: SAP)

Проектът в ДеБулКо е завършен в срок и спрямо поетите ангажименти от Некст Консулт, което, по думите на Миланов, „доказва техния професионализъм и иновативност във воденето на проекти с висока добавена стойност за клиентите на SAP в България“.

Процесът на внедряване е минал сравнително гладко, споделя Петър Василев, отчитайки професионализма на партньорите в проекта. „Професионалисти, които също като нас искат да са новатори в своята област. Надяваме се да реализираме доста други проекти с тях занапред“.

Системата работи интуитивно. Всеки служител в компанията вече знае, че трябва да свърши работата си навреме, защото колегата му не може да продължи със своята. Започват да се събират и множество данни, които тепърва ще бъдат анализирани.