Сложна ситуация на ИКТ пазара очакват анализатори

Търговската война и насищането на пазара със смартфони поставят ИКТ пазара в сложна ситуация (източник: CC0 Public Domain)

Следващите пет години ще бъдат сложни за бизнеса с информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в световен мащаб, сочи нов доклад на анализаторската компания IDC.

Търговската война и забавянето на световната икономика ограничават инвестициите от страна на предприятията и бизнеса, но въпреки това цифровата трансформация ще осигури позитивна динамика на ИКТ пазара.

В периода до 2022 г. световните ИКТ разходи за оборудване, софтуер, услуги и комуникации ще нарастват средно с 4%, за да достигнат 4,6 трлн. долара, прогнозира IDC. На комерсиалните клиенти ще се паднат около 2,9 трлн. долара, или 63,5% от сумата, докато крайните потребители ще похарчат 1,7 трлн. долара или 36,5%.

Насищането на пазара за смартфони и таблети ще забави темпа на ръст на ИКТ разходите в потребителския сектор, спрямо харчовете от страна на бизнеса и правителствата. Най-бързо ще се увеличават ИКТ разходите в сегмента на професионалните услуги, към който принадлежат и доставчиците на облачни и цифрови услуги.

В краткосрочен план търговската война между САЩ и Китай ще продължи да внася нестабилност в прогнозите за ИКТ пазара, отбелязва IDC. Спадът на продажбите в Китай излага на най-голям риск промишлените предприятия и доставчиците на финансови услуги.

Същевременно, противопоставянето на двете водещи икономики ще донесе и позитиви. Конфликтът ще разкрие възможности за някои компании – в частност, индийските – да увеличат експорта си в САЩ. Но много азиатски фирми ще трябва да балансират между САЩ и Китай и всяка ескалация на конфликта ще им се отрази негативно.

Коментар